Uutinen

Epäkohdasta ilmoittaminen on oikeutesi

Talentia muistuttaa, että jos huomaat asiakasta koskevan epäkohdan sosiaalihuollon toteuttamisessa työpaikallasi, ota asia rohkeasti esiin. Sosiaalihuollon tarkoitus on edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta, vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta. Tämä edellyttää riittäviä ja laadukkaita sosiaalipalveluja.

Kokosimme ohjeet, kuinka toimia, kun huomaat asiakasta koskevan epäkohdan sosiaalihuollon toteuttamisessa työpaikallasi:

1. Älä vaikene, vaan kerro havainnostasi muille työpaikalla.

2. Kuuntele, mitä muut ovat asiasta mieltä.

3. Keskustelkaa esihenkilön kanssa tilanteesta.

4. Tutkikaa yhdessä, mitä työpaikan omavalvontasuunnitelmaan on kirjoitettu ilmoitusvelvollisuudesta.

5. Sopikaa, miten asiassa edetään.

6. Jos tilanne ei etene, keskustelkaa esihenkilön kanssa asian viemisestä aluehallintovirastoon selvitettäväksi.

7. Tehkää yhdessä tai tee itse tarvittaessa ilmoitus alueesi aluehallintovirastoon.

Lisää aiheesta on 2.10. ilmestyvässä Talentia-lehdessä. Teetimme lehden väliin myös ilmoitusvelvollisuusjulisteen ja toivomme, että se löytäisi paikkansa mahdollisimman monen sosiaalialan työpaikan ilmoitustaululta!

>> Lue lisää ilmoitusvelvollisuudesta