Uutinen

Ella-Maria Tuomela valittu Talentian opiskelijayhdistyksen puheenjohtajaksi

Talentian sosiaalialan opiskelijat TaSO ry on valinnut puheenjohtajakseen Ella-Maria Tuomelan tiistaina 30.11.

Tuomela opiskelee sosionomiksi Turun ammattikorkeakoulussa. Hän on suuntautunut opinnoissaan varhaiskasvatukseen. Tuomela on toiminut tämän vuoden TaSOn varapuheenjohtajana.

– Odotan ja toivon tulevalta vuodelta hyvää ja aktiivista yhteistyötä hallituksen, aine- ja opiskelijajärjestöjen sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on lisätä TaSOn näkyvyyttä ja tunnettuutta alan opiskelijoiden keskuudessa. Tämä edellyttää entistä tiiviimpää yhteistyötä oppilaitosten kanssa sekä aktiivista toimintaa, kuten koulutuksia jäsenistölle, Tuomela sanoo.

– Heti tammikuussa äänestetään historian ensimmäisistä aluevaltuustoista. Aloitamme vuoden siis tehokkaasti aluevaaleilla, johon toivottavasti myös moni TaSOlainen jäsen lähtee ehdolle. Keväällä valitaan myös Talentian liittovaltuustoon seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi opiskelijaedustajat. Vaalikevät meillä tiedossa, Tuomela muistuttaa.

TaSOn varapuheenjohtajaksi valittiin Carolina Söderqvist, joka opiskelee sosiaalipolitiikka Åbo Akademissa ja sosiaalityötä Turun yliopistossa.

– Toivon, että pääsemme yhdessä hallituksen kanssa laajentamaan sosiaalialan opiskelijoiden tietämystä TaSO ry:stä ja Talentiasta ja tarjoamaan jo opiskeluaikana opiskelijoille hyvän tukiverkoston tulevaa työelämää varten, Söderqvist sanoo.

TaSOn syyskokous pidettiin etänä. Kokouksessa valittiin myös muut hallituksen jäsenet. Hallitukseen kuuluvat vuonna 2022 Emilia Hoikkaniemi (sosiaalityön opiskelija), Jenni Olsoni (sosionomi AMK -opiskelija), Lotta Lehtonen (sosionomi AMK -opiskelija), Rasmus Hurmerinta (sosionomi AMK -opiskelija) ja Riku Wallin (sosiaalityön opiskelija) sekä Liinu Inkeroinen (sosiaalityön opiskelija).

>> Tutustu TaSOon