TaSO ry – Talentian sosiaalialan opiskelijat

Talentian sosiaalialan opiskelijat TaSO ry on yksi Talentian 32:sta jäsenyhdistyksestä. TaSO ry toimii valtakunnallisesti ja yhdistyksen hallitus muodostuu Talentin opiskelijajäsenistä, eri puolilta Suomea.

Kaikki Talentian opiskelijajäsenet ovat myös TaSO ry:n jäseniä.

Opiskelijajäsenenä saat tukea, tietoa ja apua sekä Talentian opiskelijatoiminnasta että TaSO ry:ltä.

TaSO ry:n tehtävänä on seurata sosiaalialaa, sen muutosta ja kehitystä opiskelijan näkökulmasta ja tuoda opiskelijoiden ääntä Talentian päätöksentekoon Talentian toimielimissä. Lisäksi TaSO ry:n tehtäviin kuuluu aktiivinen vaikuttaminen sosiaalialan opiskelijoiden opiskeluaikaan ja tulevaan työelämään. TaSO ry ottaa myös kantaa sekä alueellisiin että valtakunnallisiin sosiaalialan koulutus- ja työvoimapoliittisiin muutoksiin, muutosehdotuksiin ja epäkohtiin.

Talentian opiskelijatoiminnan lisäksi TaSO ry tekee yhteistyötä muiden valtakunnallisten opiskelijajärjestöjen kanssa, ja vaikuttaa esimerkiksi työmarkkinakeskusjärjestö Akavassa Akavan opiskelijoiden valtuuskunnassa.

Jos vaikuttaminen opiskeluaikana kiinnostaa, on TaSO ry oiva mahdollisuus lähteä järjestötoimintaan mukaan!

Opiskelijalle ja pian valmistuvalle

Mitä pitää ottaa huomioon jos käyt opintojen ohella työssä? Mitä pitää muistaa kun valmistut ja siirryt kokonaan työelämään? Mitä hyötyä on Talentian jäsenyydestä opiskeluaikana?