Tiedote

Budjettiriihi jätti happaman maun – köyhyys lisääntyy ja sosiaalipalvelut kuormittuvat

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on pettynyt hallituksen budjettiriihen tuloksiin. Päätösten seurauksena köyhyys ja eriarvoisuus lisääntyvät. Myös työvoimapula sosiaalialalla ja varhaiskasvatuksessa pahenevat, kun aikuiskoululutustuki lakkautetaan. Varovaista toiveikkuutta herättää se, että sote-alan tutkimus on saamassa rahaa.

Talentia ajoi budjettiriihessä sosiaalialan tutkimus- ja kehittämistoiminnalle omaa rahoitusta. Valtion tutkimusrahoitusta myös sosiaalityön yliopistotasoiseen tutkimukseen tulee lisätä, jotta tutkimuksella voidaan nykyistä kattavammin vastata sosiaalihuollon ja hyvinvointialueiden tutkimustarpeisiin ja parantaa palvelujen vaikuttavuutta.

Hallitus onkin antamassa sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimukselle lisää 5 miljoonaa euroa, mutta rahan jakautumisesta ei ole vielä selvyyttä.

– Kiitämme tutkimusrahoituksesta. Toivomme, että sosiaalityön tutkimus saa nyt kunnon rahoituksen eikä roposia. Terveydenhuollon puolella rahoitus on ollut aiemmin 25 miljoonaa, sosiaalityön tutkimuksella vain 5 miljoonaa. Tätä takamatkaa olisi hyvä päästä tasoittamaan. Sosiaalihuollon osuus sote-palveluista on 38 prosenttia ja tutkimusrahoituksen tulisi noudattaa samaa osuutta, sanoo Talentian yhteiskuntavaikuttamisen johtaja Jenny Suominen.

Talentian tavoitteena oli, että sosiaalialan osaamiskeskukset liitetään sosiaalihuollon tutkimuksen, koulutuksen ja kehittämisen kokonaisuuteen ja niiden valtionavustusta nostetaan. Tilanne on kuitenkin vielä epäselvä.

Sosiaalialalla työkuorma kasvaa

Talentia on pettynyt siihen, ettei hallitus perääntynyt aikeistaan leikata sosiaaliturvaa. Leikkaukset johtavat siihen, että köyhyys ja eriarvoisuus lisääntyvät. Heikoimmassa asemassa olevat joutuvat yhä suurempaan ahdinkoon ja sosiaaliset ongelmat yleistyvät. Samalla sosiaalialan ammattilaisten jo valmiiksi iso työkuorma vain kasvaa.

– Sosiaaliturvaa uudistetaan parhaillaan sosiaaliturvakomitean johdolla. Nyt hallitus tuo komitean työn ulkopuolelta muutoksia sosiaaliturvaan niin nopealla aikataululla, ettei vaikuttavuusarvioita ehditä tekemään. Samalla sosiaaliturva on vaarassa muuttua entistä monimutkaisemmaksi, vaikka sosiaaliturvauudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa sosiaaliturvaa, Suominen moittii.

Talentia ajoi lastensuojelun jälkihuollon ikärajan pitämistä 25 ikävuodessa, mutta hallitus päätti laskea ikärajan 23 vuoteen. Talentia pitää päätöstä lyhytnäköisenä, sillä muutoksella tuskin saadaan hallituksen toivomia säästöjä. Todennäköisempää on, että kun nuoret jäävät ilman tarvitsemaansa tukea, heidän ongelmansa vain syventyvät ja muuttuvat vaikeammin ratkaistaviksi.

Onneton oli myös hallituksen päätös lakkauttaa aikuiskoulutustuki. Tuen avulla monet sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen työntekijät ovat voineet edetä urallaan, nostaa koulutustasoaan ja täydentää koulutustaan. Nyt hallitus torppasi tämän tien, joten työvoimapulasta kärsivillä sosiaalialalla ja varhaiskasvatuksessa työntekijöiden saatavuus vain heikkenee.

Jenny Suominen

Yhteiskuntavaikuttamisen johtaja
Ammatillisen edunvalvonnan yksikön esihenkilö. Yhteiskuntavaikuttaminen.
09 3158 6021, 0504911401