Uutinen

Hae Talentian koulutustukea

On jälleen se aika vuodesta, kun voit Talentian jäsenenä hakea koulutustukea.

Talentian koulutustuella tuetaan jäsenten ammatillista kouluttautumista, jonka tarkoituksena on mm. jäsenen työmarkkina-aseman parantaminen. Talentian koulutustukea voi hakea ympäri vuoden.

Koulutustuet myöntää järjestön hallitus, joka käsittelee hakemukset kaksi kertaa vuodessa päivämäärien 30.3. ja 30.9. jälkeen. Koulutustukien haku syksyn 2020 osalta päättyy 30.9.2020. Tuista tiedotetaan kaikille hakeneille, kun hallitus on käsitellyt hakemukset kokouksessaan.

Koulutustuki on avustus, eikä korvaa koulutuksen kokonaiskuluja. Jaetun tuen määrä riippuu osaltaan kokonaisuudessaan haettujen tukien määrästä, viime kerroilla tukea on jaettu n. 100–400 euroa per hyväksytty hakemus.

Koulutustukea voi hakea alla olevan nettilomakkeen kautta. Lomake on mahdollista tallentaa ja jättää kesken myöhempää jatkamista varten jokaisen sivun lopussa olevalla painikkeella.

https://link.webropolsurveys.com/S/C06A0983D37F90E9

Jos lomakkeen kanssa on ongelmia, ota yhteyttä järjestöasiantuntija Mikko Suomalaiseen, mikko.suomalainen@talentia.fi.

Koulutustukea myönnetään

 1. pitkäaikaisiin ammatillisiin jatko- ja täydennyskoulutuksiin, joita ovat esim. työnohjaajakoulutus ja terapiakoulutukset,
 2. yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutuksiin,
 3. lyhytkestoisempiin ammatillisiin koulutuksiin ja koulutustilaisuuksiin, joita ovat mm. ammattiin liittyvät seminaarit/kongressit/koulutustilaisuudet, tai järjestöllisiin tilaisuuksiin,
 4. yliopistollisiin perusopintoihin avoimessa korkeakoulussa, vastaavassa koulutuksia järjestävässä organisaatiossa tai verkossa. Aineopintoja ja syventäviä opintoja ei tueta.

Koulutustukea ei myönnetä

 1. matkakuluihin,
 2. ensimmäiseen perustutkintoon, kuten sosiaalityön opintoihin yliopistossa tai sosionomi-, geronomi- tai kuntoutuksen ohjaaja (amk) -opintoihin,
 3. perustutkintoon kuuluvien harjoittelujen aiheuttamiin kustannuksiin,
 4. ammattihenkilölain mukaisiin rekisteröitymismaksuihin,
 5. ei-ammatillisiin kursseihin,
 6. toista perustutkintoa suorittaville. Tällaisia henkilöitä ovat esim. henkilöt, joilla on alan opistotasoinen tai ammattikorkeakoulutasoinen tutkinto ja jotka suorittavat sosionomi (amk) –tutkintoa tai sosionomi (ylempi amk) -tutkintoa, sosiaalihuoltaja -tutkinnon suorittaneet, jotka opiskelevat yhteiskuntatieteiden/valtiotieteiden maisteriksi, henkilöt, joilla on alan vähintään opistotasoinen koulutus ja jotka ovat hakeutuneet sosiaalityön maisterikoulutusopintoihin (mm. Lappeenrannassa järjestettävä Kuopion yliopiston alainen koulutus).
 7. kahtena edeltävänä vuonna koulutustukea saaneille.
 8. koulutukseen, joka on jo päättynyt,
 9. samaan koulutukseen myönnetään tukea vain kerran.

Lisäksi hallitus on päättänyt, että tukea ei myönnetä lisensiaattikoulutukseen tai tohtorikoulutuksiin, koska näistä koulutuksista ei tarvitse maksaa lukukausi- tms. osanottomaksuja.

Hakemuksia käsiteltäessä otetaan myönteisenä asiana huomioon hakijan järjestöllinen ja ammatillinen aktiivisuus, jotka eivät kuitenkaan ole ehdottomia edellytyksiä tuen myöntämiselle. Myös hakijan työmarkkina-aseman parantuminen otetaan huomioon.

Kuka voi hakea?

Koulutustukea pitkäaikaisiin ammatillisiin jatko- ja täydennyskoulutuksiin voi hakea liiton yksittäinen jäsen. Koulutustukea lyhytkestoisempiin ammatillisiin koulutuksiin tai järjestöllisiin tilaisuuksiin voi hakea liiton yksittäinen jäsen tai jäsenten muodostama ryhmä.

Lomakkeessa kysytään aktiivisuudestasi ammatillisissa kysymyksissä ja ay-toiminnassa. Tarkkoja päivämääriä ja vuosilukuja ei tarvitse muistaa: riittää, jos kerrot esim. olleesi 2000-luvulla kaksi vuotta yhdistyksesi hallituksen tai työryhmän jäsen.

Hakemuksen liitteet

Liitä hakemukseen koulutusta koskeva opinto-ohjelma tai seminaarin/kongressin ohjelma, jos sellaiset ovat saatavilla.

Huomaa, että voit hakea koulutukseen, johon sinua ei vielä ole hyväksytty – koulutuksen toteutuminen kohdallasi tarkistetaan sen jälkeen, kun koulutustukipäätös on tehty.

Hakuaika

Koulutustukea voi hakea kautta vuoden. Koulutustuet myöntää liiton hallitus, joka käsittelee hakemukset kaksi kertaa vuodessa päivämäärien 30.3. ja 30.9. jälkeen.