Tiedote, Uutinen

Talentia ei hyväksy työntekijöiden riistoa johtajasopimuksen varjolla

Johtajasopimus

Työntekijöille epäsuotuisat johtajasopimukset ovat tulleet myös sosiaalialalle. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia paheksuu työntekijöiden työsuhteen ehtojen polkemista johtajasopimusten verukkeella.

– Tarjottu johtajasopimus saattaa kuulostaa hienolta etenemiseltä uralla. Mutta todellisuudessa johtajasopimuksessa piilee vaara, että henkilö menettää työehtosopimuksen turvaamat edut, sanoo Talentian työmarkkinalakimies Tiina Kinnunen.

Johtajasopimukseen ei sisälly suoraan ylityökorvauksia ja lisiä

Johtajasopimukseen ei kuulu ilman erillistä sopimista työehtosopimuksen ja työaikalain takaamaa suojaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että työsuhteen ehdot saattavat heikentyä merkittävästi.

Sosiaalialan ammattilainen ei välttämättä saa korvausta ylitöistä, viikonlopputöistä tai iltavuoroista. Vuosiloma saattaa olla lyhyempi, työpäivät pidempiä ja sairausajan palkkaoikeus lyhyempi kuin mitä se olisi työehtosopimuksen perusteella.

Työntekijälle tarjottu johtajasopimus kannattaa ainoastaan, jos palkka nousee sen myötä merkittävästi.

– Talentian kanta on, että johtajasopimusta ei kannatta tavallisesti tehdä, toteaa Kinnunen.

Perusteeton johtajasopimus on mitätön

Johtajasopimukset on alun alkaen tarkoitettu yritysmaailman johtotehtävissä työskenteleville henkilöille, joiden työnkuva on hyvin itsenäinen ja joilla on runsaasti alaisia.

Usein johtajasopimus ei ole kuitenkaan perusteltu henkilöillä, jotka työskentelevät sosiaalialalla vaikkapa tiimiesimiehinä tai yksikönjohtajina. He tekevät työehtosopimuksen piiriin kuuluvaa työtä toisin kuin sosiaalipalvelualan yrityksen johtoon kuuluvat ja itsenäisten osastojen päälliköt.

Työehtosopimuslaissa säädetään työnantajan velvollisuudesta noudattaa työehtosopimusta.

– Jos johtajasopimus on ristiriidassa sitovan työehtosopimuksen kanssa, on johtajasopimus tältä osin mitätön, korostaa Kinnunen.

Talentia neuvottelee jäsentensä perusteettomista johtajasopimuksista työnantajan kanssa. Se auttaa tarvittaessa jäsentä asian riitautuksessa ja asianmukaisen työsopimuksen tekemisessä.

 

>> Lue lisää johtajasopimuksesta