Jäsenen etu

  • Talentia edistää sosiaalialan korkeakoulutettujen asemaa yhteiskunnassa, työelämässä ja koulutuksessa.
  • Talentia tuntee jäsentensä tarpeet, ennakoi niiden kehittymistä ja toimii yhteistyössä jäsenten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Sosiaalialan osaaminen

  • Talentia ajaa jäsentensä osaamisen ja asiantuntijuuden vahvistamista yhteiskunnassa.
  • Talentia arvostaa eri jäsenryhmien osaamista sekä toimii näiden yhteistyön vahvistamiseksi.

Eettiset periaatteet

  • Talentia puolustaa ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta ottaen huomioon kestävän kehityksen periaatteet.
  • Talentia vahvistaa sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattietiikkaa tukemalla jäseniään toimimaan rohkeasti sosiaalialan eettisten ohjeiden mukaisesti.