Medlemmarnas bästa

  • Talentia verkar för att förbättra sina medlemmars ställning i samhället, arbetslivet och studielivet.
  • Talentia känner till sina medlemmars behov, förutser deras utveckling och samarbetar med sina medlemmar och samarbetspartner.

Kunskap om socialt arbete

  • Talentia arbetar för att öka uppskattningen för medlemmarnas kompetens i samhället.
  • Talentia värdesätter kunskaperna hos sina olika medlemsgrupper och verkar för att främja samarbete mellan dem.

Etiska principer

  • Talentia försvarar de mänskliga rättigheterna, jämställdhet och rättvisa och tar hänsyn till principerna för hållbar utveckling.
  • Talentia främjar yrkesetik inom socialt arbete genom att hjälpa sina medlemmar att arbeta enligt socialvårdens yrkesetiska riktlinjer.