Sopimustoimikunnat


Talentian sopimustoimikuntien jäsenet ovat talentialaisia kunnallisen ja yksityissektorin pää- ja varapääluottamusmiehiä. Toimikunnan jäsenistä ehdotuksen tekevät Talentian yhdistykset ja toimikunnan nimeää Talentian hallitus.

Julkisen sektorin sopimustoimikunta

  • valmistelee Talentian linjaukset maakuntien ja uudistuvien kuntien neuvottelu- ja sopimusjärjestelmän uudistamiseksi sekä Jukon neuvottelu- ja päätöksentekojärjestelmän uudistamiseksi.
  • valmistelee Talentian linjaukset maakuntien ja uudistuvien kuntien luottamusmiesjärjestelmän, luottamusmiesvaalien sekä luottamusmiesten koulutuksen uudistamiseksi.
  • valmistelee Talentian KVTES:n, KirVESTES:n ja ValVESTES:n neuvottelutavoitteet.
  • laatii yhteistyössä työelämätoimikunnan kanssa Talentian työnjako- ja palkkapolitiikkaohjelman
  • päivittää Talentian palkkasuositukset.

Yhteyshenkilö

Julkisen sektorin sopimustoimikunnan sihteeri
Tuomas Hyytinen
tuomas.hyytinen@talentia.fi
09 3158 6041

Kokoonpano

Pj. Tero Ristimäki, Talentia

LM Marjut Aikio, Talentia Lappi, Sosiaalitoimen Sosiaalityöntekijät

PLM Niina Eerola, Talentia Etelä-Karjala, Sosiaalipedagogit Talentia

PLM Maritta Harju, Talentia Kymenlaakso, Sosiaalipedagogit Talentia

PLM Sini Hintikainen, Talentia Etelä-Savo, Sosiaalialan sosionomit ja ohjaajat

PLM Tuija Kivioja, Talentia Pohjanmaa, Sosiaalialan sosionomit ja ohjaajat

LM Katri Maahi, Pirkanmaan Talentia

PLM Roger Nordman, Talentia Helsinki, Päihdetyön Talentia

PLM Johanna Rantanen, Talentia Kanta-Häme, Sosiaalialan sosionomit ja ohjaajat

PLM Heljä Siitari, Talentia Keski-Suomi, Sosiaalitoimen Sosiaalityöntekijät

sihteeri Tuomas Hyytinen, Talentia


Yksityissektorin sopimustoimikunta

  • valmistelee Talentian yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen ja Yksityisen Terveyspalvelualan Unionin neuvottelutavoitteet.
  • valmistelee Talentian linjaukset yksityisen terveyspalvelualan ja sosiaalialan järjestöjä koskevien työehtosopimusten neuvottelupöytien uudistamiseksi.
  • valmistelee Talentian linjaukset yritysten luottamusmiesjärjestelmän, luottamusmiesvaalien sekä luottamusmiesten koulutuksen uudistamiseksi.

Yhteyshenkilö

Yksityissektorin sopimustoimikunnan sihteeri
Paula Kangasmaa
paula.kangasmaa@talentia.fi
09 3158 6040

Kokoonpano

Pj, Tero Ristimäki, Talentia

LM Eija Takala, Talentia Helsinki, Sosiaalipedagogit Talentia

PLM Reetta Hakolahti, Talentia Helsinki

LM Heli Reinikainen, Pirkanmaan Talentia, Sosiaalitoimen Sosiaalityöntekijät

sihteeri Paula Kangasmaa, Talentia

Jaa sivu