Kommittéerna och arbetsgrupperna

Talentia har kommittéer och arbetsgrupper som består av dess medlemmar. Där bereds Talentias målsättningar och linjedragningar som utvärderar och utvecklar Talentias verksamhet. Kommittéerna utnämner styrelsen bestående av Talentia-medlemmar, och Talentias medlemsföreningar föreslår kommittérepresentanter som valts bland de egna aktivisterna. Med och påverka kommer du genom att söka dig till Talentia-föreningen inom ditt eget distrikt och yrkesområde.

Talentias kommittéer och arbetsgrupper under den gångna perioden är:

Avtalskommittén för den offentliga sektorn och avtalskommittén för företagssektorn

  • Avtalskommittéerna förbereder bl.a. organisationens förhandlingsmålsättningar och bereder Talentias lönerekommendationer och utarbetar motioner för att utveckla avtalsverksamheten.

Arbetslivskommittén

  • Arbetslivskommittén bereder organisationens linjedragningar för intressebevakningen, kompetenser och utbildningspolitiken samt tar fram kunskap och motioner för styrelsens beslutsfattande.

Kommittén för vuxenarbetet

  • Kommittén för vuxenarbete är ett beredningsorgan som lyder under Talentias arbetslivskommitté. Här granskas specialfrågor rörande vuxenarbetet samt arbetslivskommitténs uppdrag ur vuxenarbetets perspektiv.

Kommittén för den tidiga fostran

  • Kommittén för den tidiga fostran är ett beredningsorgan för specialfrågor rörande den tidiga fostran, vilken lyder under Talentias arbetslivskommitté

Organisationskommittén

  • Organsationskommittén behandlar och bereder Talentias organisatoriska frågor och stadgefrågor samt tar fram motioner som utvecklar organisationsverksamheten

Yrkesetiska nämnden

Yrkesetiska nämnden utnämner Talentias förbundsfullmäktige. Nämnden behandlar medlemmarnas yrkesetiska frågor och stärker det yrkesetiska kunnandet inom det sociala området.