Jäsenet tekevät Talentian

Ylintä päätösvaltaa Talentian asioista käyttää jäsenten vaaleilla valitsema, jäsenistä koostuva liittovaltuusto. Talentian jäsenenä voit pyrkiä valtuustoon vaikuttamaan. Valtuusto valitsee keskuudestaan Talentian hallituksen, joka toimeenpanee valtuuston päätöksiä.

Alueyhdistykset ja ammatilliset yhdistykset

Hakeutumalla oman alue- tai ammatillisen yhdistyksesi aktiivitoimintaan pääset vaikuttamaan. Yhdistyksillä on monipuolista toimintaa, josta voit valita  kiinnostavat tavat osallistua ja vaikuttaa omalla alueellasi tai ammattialallasi.  Talentian yhdistykset nimeävät aktiiviensa joukosta edustajansa Talentian toimikuntiin ja työryhmiin.

Jäsenyhdistykset

Talentialla on 20 alueyhdistystä, 11 valtakunnallisesti toimivaa ammatillista yhdistystä sekä valtakunnallinen opiskelijayhdistys. Tule mukaan yhdistystoimintaan. Tutustu!

Ryhdy luottamusmieheksi

Näin ryhdyt luottamusmieheksi. Tutustu ohjeisiin