Yrittäjä


120 euroa vuodessa (10 euroa kuukaudessa) sen jälkeen, kun yrittäjä ei ole enää palkansaajakassan jäsen. Jos Erko-kassan jäsenyys on edelleen voimassa, on yrittäjäjäsenen jäsenmaksu sama kuin palkansaajalla eli 1,35 % ennakonpidätyksen alaisesta tulosta (enintään 45 €/kk).

Kun aloitat päätoimisen yritystoiminnan, voit halutessasi jatkaa palkansaajakassan jäsenenä enintään 18 kuukauden ajan. Tämän ns. jälkisuoja-ajan puitteissa sinun on tarvittaessa mahdollista jäädä työttömäksi ja saada kassasta ansiopäivärahaa, jonka suuruus perustuu palkkatuloihisi ennen yrittäjäksi ryhtymistä.

18 kuukauden kuluttua sinun tulee itse ilmoittaa Talentian jäsensihteereille kassajäsenyyden lakkauttamisesta ja halutessasi liittyä yrittäjäkassan jäseneksi. 18 kuukauden täyttymisestä ei tule erillistä ilmoitusta eikä jäsenyys pääty automaattisesti. Jälkisuoja-aika koskee ainoastaan työttömyyskassan jäsenyyttä. Erottuasi kassasta voit jatkaa Talentialla yrittäjäjäsenenä.

Lue lisää yrittäjän työttömyysturvasta täältä.

Jaa sivu