Yrittäjä


120 euroa vuodessa (10 euroa kuukaudessa) sen jälkeen, kun yrittäjä ei ole enää palkansaajakassan jäsen. Jos Erko-kassan jäsenyys on edelleen voimassa, on yrittäjäjäsenen jäsenmaksu sama kuin palkansaajalla eli 1,35 % ennakonpidätyksen alaisesta tulosta (enintään 45 €/kk).

Kuka tulkitaan yrittäksi?

Lue tästä

Yrittäjille ja palkansaajille on erilliset työttömyyskassat. Palkansaajakassan jäsen ei voi kerryttää työssäoloehtoaan yritystoiminnalla eikä yrittäjäkassan jäsen palkkatyöllä.
Päätoiminen yrittäjä ei siis voi liittyä palkansaajakassan jäseneksi, vaan hänen tulee liittyä yrittäjäkassaan, jos hän haluaa vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta.

Ilmoitathan Talentian jäsensihteereille jasensihteerit@talentia.fi, jos olet ryhtynyt yrittäjäksi.

Sinun ei tarvitse erota Talentiasta, vaan voit halutessasi jatkaa Talentian yrittäjäjäsenenä. Sinun kannattaa kuitenkin vaihtaa työttömyyskassajäsenyytesi Erko-kassasta yrittäjien työttömyyskassaan kolmen kuukauden sisällä yrittäjäksi ryhtymisestä, ettei ansioturvaasi synny katkosta. Voit halutessasi jäädä palkansaajakassan jäseneksi 18 kuukauden ajaksi, mutta se ei kannata, sillä se ei kerrytä sinulle päivärahaoikeutta ja lisäksi jo ansaittu päivärahaoikeus päättyy, kun yritystoiminta on kestänyt 18 kuukautta.

Erko-kassan jäsenenä jatkaville yrittäjille jäsenmaksu on 1,35 % bruttotuloista (max. 45 €/kk) ja Erko-kassasta eronneille yrittäjäjäsenille 120 €/vuosi (eli 10 €/kalenterikuukausi).
Huomioithan myös, että 18 kuukauden täyttymisestä ei tule erillistä ilmoitusta, vaan kassasta eroaminen tulee muistaa tehdä itse ilmoittamalla asiasta Talentian jäsensihteereille, kun 18 kuukautta on tullut täyteen.

Lue lisää yrittäjän työttömyysturvasta Erko-kassan tai Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassan verkkosivuilta.

 

Jaa sivu