Yrittäjä


120 euroa vuodessa (10 euroa kuukaudessa) sen jälkeen, kun yrittäjä ei ole enää palkansaajakassan jäsen. Jos Erko-kassan jäsenyys on edelleen voimassa, on yrittäjäjäsenen jäsenmaksu sama kuin palkansaajalla eli 1,35 % ennakonpidätyksen alaisesta tulosta (enintään 45 €/kk).

Lue lisää yrittäjäjäsenyydestä

täältä
Jaa sivu