Varmista, että sinun etujasi ajaa henkilö, joka ymmärtää työtäsi

Varmista, että sinun etujasi ajaa henkilö, joka ymmärtää työtäsi

Nyt tarvitaan valppautta ja aktiivisuutta! Vuoden 2019 alusta sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy 18 maakunnalle. Puhutaan sote- ja maakuntauudistuksesta ja alueuudistuksesta. Muutos on valtava: kunnista maakuntiin siirtyy noin 220.000 työntekijää. Valtaosalla talentialaisistakin työnantaja muuttuu.

Samalla muuttuu luottamusmiesorganisaatio eli valitaan uudet luottamusmiehet edustamaan maakuntien työntekijöitä ja ajamaan heidän etujaan paikallisesti. Talentialaisista kuntiin jää näillä näkymin vain opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa toimivat eli koulukuraattorit ja lastentarhanopettajat, muut ammattiryhmät siirtynevät kunnista maakuntien palvelukseen.

Uudistus tulee mullistamaan työntekijöiden paikallista edunvalvontaa eli sitä, miten palkkaus ja työehdot kehittyvät paikallisneuvotteluissa, ja miten työntekijöiden etuja ja oikeuksia ajetaan ja työntekijää tuetaan työhön liittyvissä pulmatilanteissa uuden työnantajan palveluksessa. Olisi tärkeää, että mahdollisimman moni luottamusmies, pääluottamusmies sekä uudistuksen valmisteluun osallistuva olisi sosiaalialan työn erityispiirteitä tunteva talentialainen.

Talentialaisia tarvitaan valmistelemaan alueuudistusta

Uudistuksen valmistelu on jo alkanut lähes kaikissa maakunnissa. Maakuntien johto-, suunnittelu- ja työryhmiin tarvitaan nyt sekä henkilöstön edustajia että sosiaalipalvelut tuntevia asiantuntijoita, jotta voidaan turvata talentialaisten asema uudistuksessa. Työntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöt ovat sopineet, että henkilöstön edustus alueuudistuksen valmistelussa tulee toteuttaa niin, että kunkin pääsopijajärjestön jäsenistöstä on valmistelutyöryhmissä kaksi henkilöä. Tätä kutsutaan 2+2+2 -malliksi.

Näin ollen valmisteluryhmiin nimettäisiin kaksi edustajaa mm. talentialaisia edustavalle Jukolle, kaksi hoitohenkilöstöä edustavalle KoHolle ja kaksi Jyty:n ja JHL:n jäseniä edustavalle Kunta-alan unionille. Tulevissa maakunnissa jäsenmäärältään Jukon suurimmat järjestöt tulevat olemaan Lääkäriliitto ja Talentia, jolloin Jukon edustajat tulisivat Lääkäriliiton ja Talentian jäsenkunnasta. Päättäjien pöydissä on paikkoja katettu talentialaisille, lähtisitkö mukaan vaikuttamaan?

> Kysy lisää Talentiasta: tyosuhdeneuvonta@talentia.fi

Talentialaisia tarvitaan luottamusmiehiksi

Maakuntauudistus on hyvä tilaisuus vahvistaa sosiaalialan ammattilaisten asemia, sillä talentialaiset tulevat olemaan maakunnissa suuri ja vahva palkansaajajoukko, kun opetushenkilöstö jää kuntien palvelukseen. Tällä hetkellä talentialaisia edustava neuvottelujärjestö JUKO edustaa myös opetushenkilöstöä, jolloin esimerkiksi luottamusmiespaikkoja ovat haalineet opetusalan ammattilaiset. Jatkossa talentialaisilla on hyvät mahdollisuudet saada ääntään paremmin kuuluviin ja luottamusmiespaikkoja itselleen – jos luottamusmiesvaaleihin vain saadaan talentialaisia ehdokkaita ja jäsenet äänestämään aktiivisesti talentialaista ehdokasta. Paras keino päästä vaikuttamaan työehtoihin ja palkkaukseen, on ryhtymällä luottamusmieheksi!

> Kysy lisää Talentiasta: tyosuhdeneuvonta@talentia.fi

Myös kunnissa luottamusmies- ja työsuojeluorganisaatio joudutaan miettimään uudelleen, koska edustettavien määrä vähenee. Kuntien työntekijöiden tulee niin ikään valmistautua omiin vaaleihin kun palvelut siirretään soteen tai maakuntaan ja huolehtia siitä, että luottamusmiehiksi saataisiin talentialaisia.

Neljälla alueella toiminnan aika on juuri nyt

1.1.2017 aloitti uusia sote -alueita: Siun sote (Pohjois-Karjala), ESSOTE (Mikkelin seutu), Soite (Keski-Pohjanmaa) ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Näillä alueilla neuvotellaan parhaillaan luottamusmiesorganisaatiosta, työsuojeluorganisaatiosta sekä paikallisten sopimusten jatkamisesta sotessa. Luottamusmiesten määrästä, ajankäytöstä ja työnjaosta sovitaan paikallisesti. Jukon mukaan sopimassa kuuluu olla niiden, jotka soteen myös siirtyvät.

Vuoden 2017 aikana näillä alueilla käydään luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutettujen vaalit. On erittäin tärkeää, että Talentialla on omia ehdokkaita, joita myös äänestetään aktiivisesti. Pidäthän siis huolta asettumalla ehdolle ja äänestämällä, jotta talentialaisilla olisi oma edustaja kussakin sotessa!

Talentian alueasiamies Tiia Oksanen

 

Lisätietoja ja toimintaohjeita: tyosuhdeneuvonta@talentia.fi

Tiia Oksanen

Talentian alueasiamies

Jaa sivu