Työvoimakoulutuksella sosiaalityöntekijäksi tai lastentarhanopettajaksi?

Pätevistä sosiaalityöntekijöistä ja lastentarhanopettajista on paikoin huutava pula. Kerroimme tänään opetusministerin erityisavustajalle, miten tilannetta voisi yhdellä tapaa kohentaa.
Ammatillisen koulutuksen reformi tulee voimaan ensi vuonna. Uudistuksessa valtionosuusrahoituksesta varataan siivu työvoimakoulutukseen. Rahaa on tarkoitus suunnata koulutuksiin, joille työ- ja elinkeinoelämällä on kysyntää.

Sosiaalityöntekijän sijaisena voi toimia sellaisia henkilöitä, jotka ovat opinnoissaan suuntautuneet sosiaalityöhön ja suorittaneet vähintään sosiaalityön aineopinnot ja niihin kuuluvan harjoittelun.

Osaamisen ja jatkokouluttautumisen näkökulmasta olisi hyvä hyödyntää AMK- ja YAMK-tutkinnon suorittaneita sosionomeja, geronomeja ja kuntoutuksen ohjaajia tai yliopistossa sosiaalityötä sivuaineena opiskelleita. Heille järkevän opintopolun avaaminen sosiaalityön tutkintoon johtavaan koulutukseen voisi osaltaan helpottaa sosiaalityöntekijäpulaa. Ensisijaisia keinoja ovat kuitenkin palkkauksen ja työolojen parantaminen, jotta jo koulutuksen saaneet pysyisivät ja jaksaisivat työssään. (Kappaletta täsmennetty 28.4.2017 klo 10:40)

Talentia ehdottaa, että tähän varataan työvoimakoulutuksen rahoitusta. Opintoja pitäisi voida tehdä työn ohessa, mikä houkuttelisi työntekijöitä tekemään opinnot loppuun.

Resepti lastentarhanopettajapulaan

Talentia vaikuttaa sen eteen, että sosionomitutkinnon suorittaneet otetaan huomioon, kun varhaiskasvatuslakia uudistetaan.

Sosionomien pitää voida täydentää tutkintoaan varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnoilla, jotta he saavat kelpoisuuden lastentarhanopettajan tehtäviin. Koulutus on hyvä toteuttaa osittain työvoimakoulutuksena.

Tällä reseptillä lastentarhanopettajapulaa saadaan helpotettua ja samalla turvataan alan ammattilaisten saatavuus myös vastaisuudessa.
Kaikille korkeakoulututkinnon suorittaneille lastentarhanopettajille on turvattava samanlaiset mahdollisuudet kouluttautua erityislastentarhanopettajaksi. Yliopistojen hakukriteerejä onkin muutettava niin, että kaikki kelpoiset lastentarhanopettajat voivat halutessaan jatkaa koulutusta ja siirtyä varhaiskasvatuksen sisällä toisiin tehtäviin.

Asetusta opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista on muutettava siten, että se mahdollistaa kaikille korkeakoulututkinnon suorittaneille lastentarhanopettajille koulutuspolun esiopetusta antavan lastentarhanopettajan tehtäviin.

Näin toimimalla turvataan lastentarhanopettajien, erityislastentarhanopettajien ja esiopetusta antavien opettajien saatavuus ja työtehtävien kierto päiväkodeissa.

Marjo Varsa

Talentian työelämäasioiden päällikkö