Sosionomitaustaisten lastentarhanopettajien huoli tulevaisuudestaan on otettava vakavasti

Talentiaa on toppuuteltu lietsomasta sosionomitaustaisissa lastentarhanopettajissa pelkoa varhaiskasvatuksen tiekartasta. Huoleen ei ole kuulemma syytä. Sosionomit säilyttävät työpaikkansa ja jokainen voi nukkua yönsä levollisin mielin.

Emme lietso pelkoa. Sosionomeilla on kuitenkin aihetta huoleen, ja se on otettava vakavasti. Varhaiskasvatuksen tiekartassa selkeästi esitetään, että sosionomitaustaisten lastentarhanopettajien pitää täydentää opintojaan, jos he haluavat säilyttää pätevyytensä lastentarhanopettajana. Kyse on ammatin menettämisestä.

Isoja kysymyksiä on vailla vastauksia. Miten sosionomitaustaisten lastentarhanopettajien pedagogista osaamista hyödynnetään jatkossa? Entä miten heidän asemansa turvataan? Kuinka käy opettajien saatavuuden, jos koulutusvaatimuksia muutetaan?

Sosionomitutkinto on 210 opintopistettä, josta yli puolet koostuu varhaiskasvatuksen opinnoista. On hämmentävää, että päiväkotien henkilöstöstä laajimman koulutuksen suorittaneille esitetään lisäkoulutusta. Vastaavaa vaatimusta ei ole esitetty opistoasteen suorittaneille lastentarhanopettajille. Missään ei ole myöskään avattu, miten ja kenen rahalla sosionomit kävisivät lisäkoulutuksen.

Työn menettämisen puolesta sosionomien tuskin tarvitsee menettää yöuniaan, ainakaan vielä. Varhaiskasvatuksen tiekartan tekijät esittävät, että tulevaisuudessa päiväkotien kasvatus-, opetus- ja hoitohenkilöstöstä 40 prosenttia olisi yliopistollisen kanditutkinnon suorittaneita ja 60 prosenttia varhaiskasvatuksen sosionomeja tai lastenhoitajia.

Miten käy työpaikkojen, jos sosionomit niputetaan samaan kiintiöön lähihoitajien kanssa? Käykö niin, että työnantajat suosivat alhaisempien palkkakustannusten takia lähihoitajia?

Epätietoisuutta on paljon ilmassa. Odotamme konkreettisia vastauksia ja ratkaisuja, joita emme ole vielä saaneet. Kansanedustaja Maria Tolppanen teki opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle kirjallisen kysymyksen sosionomien asemasta varhaiskasvatuksen opettajina. Valitettavasti ministerin vastaus jäi ympäripyöreäksi.

Tämänhetkisen tiedon valossa varhaiskasvatuksen tiekartan esityksiä hyödynnetään lainvalmistelussa. Tämä ei ole pelottelua. Se on asia, joka on sanottava ääneen ja johon on vaikutettava nyt, kun lakiluonnosta tehdään.

Talentia tekee kaikkensa, jotta tiekartan henkilöstöä koskevat esitykset eivät toteudu. Vetoamme päättäjiin, että he kuuntelevat sosionomeja ja ottavat heidän näkökulmansa huomioon. Varhaiskasvatuksen tiekartasta se jäi puuttumaan.

Marjo Varsa

ammattiasioiden päällikkö

Talentia ry

Marjo Varsa

Talentian työelämäasioiden päällikkö