Omavalvonta kehittämisen välineenä

Onko työpaikassasi omavalvontasuunnitelma kaappiin unohdettu paperinippu vai työkalu laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamiseen?

Kun Talentia-lehti selvitti omavalvonnan tilaa verkkokyselyllään kesällä 2017, kysely kertoi, ettei omavalvonta ollut vielä jalkautunut sosiaalialan työpaikoille. Mahtaakohan tilanne olla nyt parempi?

Omavalvonta, henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus ja mahdolliset vastatoimet ilmoituksen tehnyttä henkilöä kohtaan ovat Talentian jäsenneuvonnassa edelleen yleisiä aiheita. Kuntien yhteistoimintaneuvottelujen tai mahdollisten rekrytointikieltojen ollessa meneillään, kysymyksiä tulee tavanomaista enemmän.

Tietoisuus sosiaalihuollon laillistettujen ammattihenkilöiden ammattieettisistä velvoitteista on vahva jäsenistömme keskuudessa, mutta vielä lakiin tai määräyksiin kirjatut toimenpiteet eivät ole koko työyhteisön yhteisiä kehittämistyökaluja.

Johdon tehtävänä on huolehtia omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä siitä, että työntekijöillä on riittävästi tietoa asiakasturvallisuuden, palveluiden laadun ja muiden turvallisuusasioiden suhteen.

Johto vastaa myös riittävistä voimavaroista kehittämistyöhön. Johdolla on päävastuu myönteisen asenneympäristön luomisessa mahdollisten epäkohtien käsittelylle: työyhteisössä tulisi olla avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa henkilöstö, asiakkaat ja heidän omaisensa uskaltavat tuoda esille laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä epäkohtia.

Omavalvontasuunnitelma ja ilmoitusvelvollisuus eivät ole ilmiantojärjestelmä.

Omavalvontaan liittyvä työ ei ole koskaan valmista. Koko työyhteisöltä vaaditaan sitoutumista, kykyä oppia virheistä sekä muutoksessa elämistä, jotta asiakasturvallisten ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen on mahdollista. Eri ammattiryhmien asiantuntemus saadaan hyödynnetyksi ottamalla henkilökunta mukaan omavalvonnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Nimettömiä epäkohtailmoituksia vastaanottavat vihjekanavat ovat yleistyneet julkisella sektorilla esimerkiksi verovilppiepäilyihin, poliisin tai puolustusvoimien epäeettisiin toimintakäytäntöihin liittyen. Omavalvontasuunnitelma ja henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus ei kuitenkaan ole ilmiantojärjestelmä.

Sosiaalihuollon omavalvonta on koko työyhteisön toteuttamaa jatkuvaa toiminnan laadun varmistamista ja kehittämistä sekä osa koko henkilökunnan jokapäiväistä toimintaa kaikissa työtehtävissä ja ‑vaiheissa.

Ammattijärjestö Talentia on esittänyt sosiaali- ja terveysministeriölle, että omavalvontaa ja henkilökunnan ilmoitusvelvollisuuden roolin vahvistamista varten aloitetaan valtakunnallinen kehittämisohjelma, jotta asiakasturvallisuutta voitaisiin vahvistaa yhdessä.

Potilasturvallisuuden takaamiseksi terveydenhuollossa on selkeät toimenpiteet – asiakasturvallisuus sosiaalihuollossa ei saa jäädä vaille sille kuuluvaa huomiota.

Marjo Katajisto

Talentian erityisasiantuntija