Miksi Talentia on oikea liitto sosiaalialan korkeakoulutetulle?

Talentia on Suomen ainoa sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö. Keskitämme voimavaramme 100-prosenttisesti alan työntekijöiden etujen ajamiseen työelämässä, joten voit luottaa siihen, että pidämme aina puoliasi.

Mitä asioita ajamme juuri nyt?

Työmme sosionomien ja sosiaalityöntekijöiden palkkauksen parantamiseksi jatkuu. Palkan on vastattava työn vaativuutta ja koulutusta.

Kunta-alalla neuvotellaan parhaillaan työryhmissä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön omaa sote-sopimusta eli uutta virka- ja työehtosopimusta. Talentialla on edustaja näissä työryhmissä, joissa neuvotellaan muun muassa sosionomien ja sosiaalityöntekijöiden palkoista ja työajoista.

Talentian ansiosta kuntien edellisissä sopimusneuvotteluissa sovittiin, että uuteen Sote-sopimukseen tulee oma sosiaalialan asiantuntijaliite, ns. So-liite. Se antaa erinomaiset edellytykset lähteä kehittämään palkkausta ja vahvistamaan sosiaalialaa.

Haemme muutosta alalla yhä pahenevaan työn kuormitukseen. Tähän liittyen olemme aloittaneet työolosuhteiden parantamiseen tähtäävän ohjelman. Ajamme myös henkilöstömitoitusta sosiaalialan eri sektoreille.

Sosiaalialalla tehtävät muuttuneet entistä vaativimmiksi – muutoksilla pitää olla vaikutusta palkkaan

Viimeaikaiset lakimuutokset ovat lisänneet tehtävien vaativuutta kokonaisuudessaan sosiaalialla. Paikallisella tasolla syntyy usein erimielisyyttä siitä, vastaako palkka lisääntynyttä tehtävän vaativuutta.

Olemme käyneet keskustasolla kuntatyönantajan kanssa neuvotteluja tapauksissa, joissa jäsenemme palkka ei mielestämme vastaa tehtävän vaativuutta. Neuvotteluissa olemme onnistuneet niin, että kyseisellä paikkakunnalla palkkaa on nostettu vastaamaan enemmän tehtävän vaativuutta.

Neuvotteluita tukee se, että paikallisella tasolla lisääntynyt tehtävien vaativuus on saatu näkyväksi ja kirjatuksi. Tässä talentialaisilla luottamusmiehillä on erityisen tärkeä rooli.

Myös työehtosopimusneuvotteluissa Talentian kärkitavoitteena on se, että lisääntynyt tehtävien vaativuus tulee näkyväksi sopimusmääräyksissä.

Työtä mitoituksen eteen

Seuraamme sosionomien sijoittumista työelämään ja teemme töitä sen eteen, että työnantajat ja päättäjät tunnistaisivat nykyistä paremmin sosionomi (AMK ja YAMK) -tutkinnot ja hyödyntäisivät niiden tuottamaa osaamista.

Ajamme sitä, että sosionomi otetaan tehtävänimikkeenä käyttöön sosiaalityöntekijän tapaan.

Sosiaalityöntekijöiden palkkojen nousuun on vaikuttanut merkittävästi 2016 voimaan tullut sosiaalihuollon ammattihenkilölaki. Ilman Talentian pitkäjänteistä vaikuttamistyötä ammattihenkilölakia ei olisi saatu.

Talentia on ajanut pitkään lastensuojeluun asiakasmäärän rajausta työntekijää kohden. Asiassa on päästy eteenpäin, sillä hallitusohjelmaan on kirjattu, että henkilöstömitoitus kiristyy lastensuojelussa asteittain. Talentia vaikuttaa myös sen eteen, että mitoitus laajenee muillekin alan sektoreille.

Talentian toimisto tukenasi

Talentiasta saat osaavaa palvelua työhösi ja työsuhteeseesi liittyvissä kysymyksissä. Asiantuntijamme tuntevat alan työlainsäädännön ja työehtosopimusten lisäksi perin pohjin sosiaalialan ammattilainsäädännön. Voit kääntyä Talentian puoleen myös ammattieettisissä kysymyksissä.

Toivomme, että vaikutat yhdessä kanssamme työelämään. Lähtisitkö mukaan Talentian toimintaan? Tutustuisit samalla muihin alan ammattilaisiin, kasvattaisit työelämässä tärkeitä verkostojasi ja saisit kenties uusia ystäviä. Osallistu vaikkapa jonkin 20 alueyhdistyksemme tai 11 valtakunnallisen yhdistyksemme toimintaan.

Jenni Karsio

Talentian puheenjohtaja