Miksi juuri talentialainen luottamusmies hyvinvointialueelle?

Kättely

Vuoden 2023 alussa tapahtuu Suomen historian suurin henkilöstön siirtymä työnantajalta toiselle. Noin puolet kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevistä reilusta 400 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen työntekijästä siirtyy hyvinvointialueille.

Siirtymän myötä myös henkilöstön edunvalvonta, käytännössä luottamusmiesjärjestelmä, järjestellään uudelleen.

Akavalaisten ammattijärjestöjen yhteisenä edunvalvojana ja neuvottelijana jatkaa hyvinvointialueillakin Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. Luottamusmiesten lukumäärä hyvinvointialueilla sen sijaan päätetään erikseen.

Koska Talentian jäsenet edustavat JUKOn edustamassa henkilöstössä erittäin suurta ryhmää, on tärkeää, että sosiaalihuollon tehtäväaluetta tuntevia talentialaisia saadaan ehdokkaiksi hyvinvointialueilla vuoden 2023 alkupuolella pidettäviin luottamusmiesvaaleihin.

Ehdokkaiden läpimenoa voi pitää varmana – riittää, kun talentialaiset aktivoituvat äänestämään omia ehdokkaitaan.

Talentian jäsenillä on itse asiassa erinomainen mahdollisuus saada pääluottamusmieskin kaikille hyvinvointialueille. Pääluottamusmiespaikkaa kannattaa aina tavoitella, koska se on neuvottelujärjestelmässä paikallis- ja aluetason keskeisin edunvalvontatehtävä.

Miksi on tärkeää, että Talentian jäseniä edustaa samaan liittoon kuuluva luottamusmies? Ihan käytännön syistä. Talentian jäsenet työskentelevät asiantuntija-ammateissa, joiden käytäntöjä ja toimintaympäristöjä muun alan asiantuntija ei välttämättä hallitse.

Oman ammattijärjestön jäsenistöstä valittu luottamusmies tuntee sekä alaansa ja työelämää koskevan lainsäädännön ja on perillä ammattialansa vakiintuneista käytännöistä.

Muun kuin alan ja tehtäväalueen tuntevan luottamusmiehen on niin ikään vaikeaa muodostaa näkemystä esimerkiksi tietyn tehtävän vaativuudesta tai siitä, miten eri tehtävien vaativuuseroa tulisi arvioida.

Kari Matela