Hallitus yrittää heikentää sosiaalihuollon asemaa liiketoiminnan ehdoilla

Hallitus antoi vastineensa sosiaali- ja terveysvaliokunnalle valinnanvapauslaista. Vastine toisi lakiin uusia elementtejä, joiden perusteellinen käsittely valiokunnissa edellyttää asiantuntijoiden kuulemista. Päätös sote-uudistuksen siirtämisestä on tarpeen.

Perustuslakivaliokunta edellytti mietinnössään täsmennyksiä muiden muassa asiakassuunnitelman sitovuuteen sekä alihankinnan ja henkilökohtaisen budjetin piiriin kuuluvien palveluiden sääntelyyn. Se ei nähnyt ongelmaa siinä, että sote-keskuksissa tarjottaisiin sosiaalipalveluna sosiaalihuoltolain mukaista neuvontaa ja ohjausta.

Erityisesti lääkäripalveluyritykset ovat esittäneet, että sosiaalihuollon ammattihenkilön palkkaaminen pysyvästi sote-keskukseen johtaisi yliresursointiin ja menojen kasvamiseen. Huolena on, että vaatimus palvelussuhteesta voisi jopa estää sote-keskuksen perustamisen.

Sosiaalialan ammatillinen työpanos jäisikin hallituksen vastineen mukaan esimerkiksi alihankinnan varaan. Vaikuttaa siltä, että hallitus yrittää ison kuvan varjolla heikentää sosiaalihuollon asemaa kuuntelemalla yksityisen terveydenhuollon yrityksiä.

Ohjaus ja neuvonta sote-keskuksessa on valinnanvapauslaissa ainoa keino, jolla sosiaalihuoltoa tuodaan perustason terveyspalveluihin. Se takaa, että asiakas saa tarvitsemaansa apua samasta pisteestä ja yhdellä käyntikerralla. Sosiaalihuollon laillistettu henkilö sote-keskuksen palveluksessa mahdollistaa toimivat yhteistyörakenteet sote-keskuksessa sekä maakunnan liikelaitoksen kanssa.

Henkilöstön pysyvyys, sitoutuminen työhön ja riittävä osaaminen varmistetaan, kun sosiaalihuollon ammattihenkilö on palvelussuhteessa palveluntuottajaan.

Sote-keskus voi valinnanvapauslakiesityksen perusteluiden mukaan hankkia omaa toimintaansa täydentäviä palveluita alihankkijoilta. Lakiesityksessä on listattu luettelo palveluista, jotka kuuluvat suoran valinnan palvelujen piiriin. Luetteloon kuuluu myös sosiaalihuollon ohjaus ja neuvonta. Kyse ei siis ole täydentävästä palvelusta, vaan olennaisesta osasta sote-keskuksen palveluvalikoimaa.

Hallituksen malli ei varmista sosiaalipalveluiden jatkuvuutta ja saatavuutta. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä perustuslakivaliokunnan onkin nyt huolehdittava siitä, ettei perustason palveluvalikoimaa jätetä alihankkijoiden tai tarvittaessa töihin kutsuttavien toimijoiden varaan.

Marjo Katajisto

Talentian erityisasiantuntija