Feministinen järjestö – uhka vai mahdollisuus?

Tasa-arvon uranuurtaja Minna Canthin päivää vietetään 19.3. Vaikka moni asia on muuttunut hänen ajastaan 1800-luvulla, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat yhä ajankohtaisia aiheita.

Talentian julistautuminen feministiseksi järjestöksi liittovaltuuston päätöksellä syksyllä 2018 on herättänyt jäsenistössä kysymyksiä. Moni on miettinyt, että olenko naisasialiikkeen kannattaja nyt, kun kuulun Talentiaan, ja onko miehet unohdettu kokonaan alamme ammattiliitosta. Moni on myös kyseenalaistanut sen, miksi pitää julistautua feministiseksi järjestöksi, kun alamme arvot kattavat jo periaatteen.

Kaikilla tulee olla yhteiskunnassa samanlaiset mahdollisuudet ja oikeudet riippumatta esimerkiksi sukupuolesta, vammaisuudesta, uskonnosta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

Talentia Helsinki esitti vuonna 2018 liittovaltuustolle aloitteen, jossa todettiin, että feminismi on kollektiivinen ja kansainvälinen liike sille, että kaikilla tulee olla yhteiskunnassa samanlaiset mahdollisuudet ja oikeudet riippumatta esimerkiksi sukupuolesta, vammaisuudesta, uskonnosta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Tässä yhteydessä onkin tärkeää muistaa, että feminismi on ennen kaikkea yhteiskunnallinen liike, joka voi yhdistää kaikkia tahoja, jotka tekevät omalla alallaan työtä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eteen.

Lainsäädäntö määrittelee Suomessa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Tasa-arvo ei kuitenkaan toteudu esimerkiksi naisten ja miesten välisessä palkkavertailussa varsinkin, kun verrataan saman koulutustason palkkoja.

Naiset hallitsevat edelleen tilastoja lähisuhteessa koetusta väkivallasta, ja suomalaiset miehet ovat Pohjoismaiden vertailussa häntäpäässä perhevapaiden käytössä. Lisäksi yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulee vuosittain kymmeniä ilmoituksia, että yhdenvertaisuus ei toteudu sosiaali- ja terveyspalveluissa. Huomattavaa on sekin, että työpaikalla lakisääteiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat ovat melko tuntemattomia meille sosiaalialan työntekijöillekin.

Feministinen järjestö on meille kaikille sosiaalialan korkeakoulutetuille jäsenille mahdollisuus kerääntyä yhteen osoittamaan, että ajamme yhtäläisiä oikeuksia kaikille ihmisille sukupuolesta, iästä, alkuperästä, kielestä, uskonnosta tai muusta taustasyystä riippumatta. Samalla vastustamme niin naisten kuin miesten sekä muiden sukupuoli-identiteettien kokemaa syrjintää.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden edistyminen vaatii koko ajan aktiivista vaikuttamista ja aktiivisia toimijoita. Sosiaalialallakin tarvitaan vahvoja esimerkin näyttäjiä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen eturintamaan.

Julistautumalla feministiseksi järjestöksi Talentia toimii edelläkävijänä muistuttaen, että yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet ovat jokaisen ihmisoikeus. Minna Canthin sanoin: ”Kuta enemmän ihmiskunta lisääntyy, sitä ankarammaksi käy taistelu olemisen puolesta. Elatuksen hankkiminen on kaikille olennoille, eläimille samoin kuin ihmisillekin, oikeus ja velvollisuus.” Hyvää Minna Canthin päivää!

Heidi anneli Pekkarinen

Talentian erityisasiantuntija