Tiedote

Yksityinen sosiaalipalveluala sai uuden työehtosopimuksen – palkankorotukset noudattavat yleistä linjaa, kiky-tunnit poistuvat, viisipäiväinen vuosilomaviikko

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla on uusi työehtosopimus. Sopimus on voimassa 1.4.2020–30.4.2022. Suurimmat muutokset koskevat kiky-tuntien poistoa ja viisipäiväiseen vuosilomaviikkoon siirtymistä.

– Neuvottelutulos vastaa pääosin Talentian asettamia tavoitteita neuvotteluihin. Palkankorotukset noudattavat yleistä linjaa, ja kiky-tunnit poistuvat ilman kompensaatiota työnantajalle, sanoo Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki.

Sopimuskaudella palkat nousevat 3,4 prosenttia, mikä vastaa työmarkkinakierroksen yleistä linjaa. Ensimmäinen 1,3 % palkankorotus tulee 1.8.2020 ja toinen 1,5 % palkankorotus 1.7.2021. Korotukset tulevat kaikille työntekijöille.

Lisäksi palkkataulukkoihin tehdään 1.9.2021 kunkin palkkaryhmän vähimmäispalkkaluokkiin alarajakorotukset, joiden kustannusvaikutus on 0,6 %. Korotukset vaihtelevat eri palkkaryhmien eri palveluslisäportaissa 0,5 %-2 % painottuen 0 v. ja 5 v. palveluslisäportaisiin.

– Alarajakorotukset painottuvat hyvin Talentian jäsenryhmiin ja kurovat kiinni kunta-alan palkkoja ns. kirjapalkoissa, Ristimäki sanoo.

Kiky-tunnit poistuvat 31.8.2020 alkaen ja säännöllinen työaika lyhenee 30 minuuttia kaikissa työaikamuodoissa.

Iso muutos on se, että sopimuksessa siirrytään viisipäiväiseen vuosilomaviikkoon. 1.4.2022 alkaen ansaittavissa vuosilomissa siirrytään vuosilomalain mukaisesta arkipäivälaskennasta (6 pv/vko) lomapäivälaskentaan (5 pv/vko).

Muutos merkitsee sitä, että lauantaipäivien laskennasta luovutaan ja vuosiloma merkitään vain työpäiville. Uuden käytännön mukaan täysi vuosilomaviikko kuluttaa siis 5 vuosilomapäivää, kun aiemmin täysi vuosilomaviikko kulutti 6 vuosilomapäivää. Muutos on kustannusneutraali, eli työntekijöiden lomat eivät pitene tai lyhene.

– Ottaen huomioon koko työmarkkinakierroksen ja koronatilanteen voidaan saavutettua neuvottelutulosta pitää hyvänä. Koronan aiheuttama talousnäkymien heikentyminen on luonut epävarmuutta yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskenteleville Talentian jäsenille. On hyvä, että nyt saadaan varmuus kikyn poistumisesta ja tulevista palkankorotuksista, Ristimäki sanoo.

Sopimusta ja siihen tulleita pienempiä muutoksia avataan myöhemmin Talentian verkkosivuilla.

Lisätietoja sopimuksesta:
neuvottelujohtaja
Paula Kangasmaa
paula.kangasmaa@talentia.fi
09 3158 6040

Lisäys 29.6.2020 klo 8  maininta vuosilomalaskennan muutoksen vaikutuksista vuosiloman pituuteen.