Verkkoaivoriihi kaikille sote- ja maakuntauudistuksen ammattilaisille

Sote- ja maakuntauudistus koskettaa noin 215 000 eri ammattilaista. Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtionvarainministeriö toteuttavat sote- ja maakuntauudistuksessa mukana oleville eri alojen ammattilaisille kyselyn osana muutoksen valmistelua ja muutostukea. Mahdollisimman monen toivotaan vastaavan kyselyyn!

Kysely toteutetaan ns. verkkoaivoriihenä. Sen avulla kootaan ammattilaisten näkemyksiä siitä, miten uudistus voitaisiin toteuttaa mahdollisimman onnistuneesti.

Vastaaja pääsee kertomaan kyselyssä vapaasti ajatuksistaan, huolistaan ja ideoistaan. Lisäksi vastaajilla on mahdollisuus arvioida muiden vastaajien näkemyksiä sekä jalostaa niitä entisestään.

Kysely toteutetaan nimettömänä, jolloin vastauksista ei voida tunnistaa yksittäistä osallistujaa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään valtakunnallisesti ja alueellisesti sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon valmistelussa.

Kyselyyn voi vastata tammi-helmikuussa ja ensimmäisiä tuloksia saadaan helmi-maaliskuussa. Tuloksista kerrotaan muun muassa www.alueuudistus.fi -sivustolla ja muutosjohtajien maakuntakierroksella.

Vastaamaan pääset tämän linkin avulla:

suomeksi

ruotsiksi

Jos sinulla on teknisiä ongelmia kyselyssä, voit ottaa yhteyttä Fountain Parkin Help Deskiin osoitteessa support@fountainpark.com

Lue lisää muutosjohtajien maakuntakierroksista

Tule mukaan vaikuttamaan!

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Salme Kallinen, STM, p.02951 63290 Viestintäpäällikkö Thomas Sund, VM, p. 02955 30516 Tiedottaja Leena Salonen, STM, p. 02951 63077