Tiedote

Varhaiskasvatuslakiluonnos uhkaa lasten etua – lisää henkilöstön vaihtuvuutta päiväkotiryhmissä ja pahentaa pulaa korkeakoulutetuista

Talentia kannattaa varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutustason nostoa ja korkeakoulutettujen varhaiskasvatuksen opettajien määrän lisäämistä. Talentian mielestä ei tarvita jakoa varhaiskasvatuksen opettajiin ja sosionomeihin eikä varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta tule muuttaa esityksen mukaisesti. Varhaiskasvatuksen opettajaksi tulee voida valmistua jatkossakin myös ammattikorkeakoulusta.

Nykyinen malli, jossa lastentarhanopettajaksi on olemassa kaksi koulutusväylää, turvaa varhaiskasvatuksen henkilöstön laaja-alaisen osaamisen ja saatavuuden. Yli kolmannes Suomessa työskentelevistä lastentarhanopettajista on koulutukseltaan sosionomitaustaisia. Toteutuessaan hallituksen esitys tuottaa nykyisestään pahenevan pulan kelpoisista varhaiskasvatuksen opettajista. Esitys on vastoin lasten etua myös siten, että se lisää henkilöstön vaihtuvuutta päiväkotiryhmissä.

Talentia ihmettelee, miksi hallitus esittää muutoksia henkilöstörakenteeseen ilman luotettavia laskelmia nykyisistä henkilöstömääristä. Talentian mielestä näin merkittävät henkilöstörakenteen muutokset tulee arvioida selvityshankkeen tai kokeilun kautta. Varhaiskasvatuslain esittämien henkilöstömuutosten vaikutuksia tulee seurata ja arvioida hyvin tarkasti ja muutosesitykset tulee tehdä vasta luotettavan tiedon perusteella. Siten varmistetaan, ettei varhaiskasvatuksen laatu heikenny henkilöstöpulan vuoksi, tai koska henkilöstön osaamista ei riittävästi hyödynnetä.

Varhaiskasvatuslain yksityiskohtaiset perustelut kumoavat siirtymäsäännöksen. Nyt työelämässä olevilla ja valmistuneilla sosionomeilla on vuodesta 2030 eteenpäin mahdollisuus toimia varhaiskasvatuksen opettajana ainoastaan silloin, jos ryhmässä on toinen, kasvatustieteiden kandidaatin tutkinnon suorittanut opettaja.

Lisätiedot: Talentian ammattiasioiden päällikkö Marjo Varsa, p. 044 078 9569