Uutinen

Varhaiskasvatuslakiesitys rikkoo sosiaalihuollon ammattihenkilölakia

Hallituksen esityksessä uudeksi varhaiskasvatuslaiksi ei ole otettu huomioon, että sosionomi-nimike on esitetyssä muodossa mahdoton varhaiskasvatuksessa. Lakiesityksen mukaan päiväkodeissa työskentelisi jatkossa varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajia.

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain mukaan kuka tahansa ei voi toimia sosionomina, sillä se vaatii Valviran myöntämän ammatinharjoittamisoikeuden riippumatta siitä, millä alalla henkilö toimii.

Pelkkä nimikkeen muuttaminen ei ole ammattihenkilölain mukainen ratkaisu, sillä keskeisintä on tehtävän sisältö. Tehtävän sisältöä ei voi jättää pelkästään kuntien päätettäväksi, kuten OKM nyt ohjeistaa.

”Ennen henkilöstöpykälien säätämistä tulee perusteellisesti selvittää, millaisia tehtäviä sosionomit tekevät päiväkodin lapsiryhmässä. Vasta tämän jälkeen voi nähdä, onko kyse kasvatus- ja opetustehtävästä vai sosiaalialan tehtävästä. Nimikkeen on oltava tehtävän mukainen ja mahdollisimman selkeä”, sanoo Talentian ammattiasioiden päällikkö Marjo Varsa.

Jos tehtävä painottuu kasvatus- ja opetustehtävään, nimike ei voi olla varhaiskasvatuksen sosionomi. Jos työ on enimmäkseen sosiaalialan työtä, voi sosionomin nimikettä käyttää. Tällöin nimikkeen käyttäjiltä edellytetään sosionomin tutkintoa ja rekisteröitymistä sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin. Näin heitä koskee ammattihenkilölain mukainen valvonta kuten muita sosiaalialan ammattihenkilöitä.

Lisätietoja:

Marjo Varsa, ammattiasioiden päällikkö puh. 044 078 9569

Marjo Katajisto, erityisasiantuntija puh. 09 3158 6020

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia