Uutinen

Varhaiskasvatuksen rajoituksia puretaan: Mitä työntekijän tulee ottaa huomioon työturvallisuuden kannalta?

Varhaiskasvatuksen koronarajoitteita puretaan 14.5. alkaen, ja työnantajan tulee laatia selkeät ohjeistukset muuttuneesta tilanteesta sekä henkilökunnalle että lasten vanhemmille.

Työnantajan on tunnistettava työstä ja työolosuhteista aiheutuvat riskit työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle. Velvoite koskee myös koronaviruksesta aiheutuvaa terveysvaaraa. Varhaiskasvatuksessa toimenpiteet perustuvat työnantajan tekemään riskinarvioon. Riskinarviointi tehdään tarvittaessa yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Erityisesti huomioidaan työntekijöiden mahdollinen kuuluminen riskiryhmiin. Työpaikan työsuojeluvaltuutettu on henkilöstön tukena. Työnantajan tulee varmistaa myös psykososiaalinen työsuojelu ja tuki.

Oireileva henkilö ei saa mennä töihin, vaikka oireet olisivat vähäisiä. Samoin lievästikään sairaana ei pidä tulla päiväkotiin. Suositus etätyöstä on edelleen voimassa ja sitä tulee noudattaa myös varhaiskasvatuksessa, jos se mahdollista. Etätyöhön ei ole subjektiivista oikeutta, vaan sen tekemisestä sovitaan työnantajan kanssa.

Miten lasten ja työntekijöiden turvallisuudesta huolehditaan?

 • Päiväkodin siivousta tehostetaan. Työnantajan on huolehdittava, että siivoushenkilökuntaa on riittävästi.
 • Muiden kuin lasten ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua varhaiskasvatuksen alueella vältetään. Päiväkoti määrittelee omaan tilanteeseensa sopivat käytännöt ja ohjeistaa perheitä esimerkiksi lasten tuomisessa ja hakemisessa.
 • Varhaiskasvatuksessa henkilöstön tulisi toimia saman lapsiryhmän kanssa.
 • Henkilöstö ei pääsääntöisesti siirry yksiköstä toiseen tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.
 • Lapsiryhmän toimintaa jaetaan pienryhmiin päivän aikana. Pienryhmät toimivat yhdessä ja, jos mahdollista, omissa tiloissa. Ulkoilua porrastetaan.
 • Henkilökunnan kokoontumisia tulee välttää esim. taukotiloissa.
 • Sovitaan, että omat työvaatteet ja kotivaatteet pidetään erillään esimerkiksi niin, että jokainen henkilökunnan jäsen vaihtaa työpaikalle tultuaan kotivaatteet työvaatteiksi ja pois lähtiessään työvaatteet kotivaatteiksi.
 • Huoltajille voidaan suositella, että myös lapsilla voi olla varhaiskasvatuksessa oloaikana erilliset vaatteet.
 • Lelujen pesusta ja hygieniasta huolehditaan. Osa leluista tulisi siirtää toistaiseksi pois käytöstä. Lasten ei ole suositeltavaa tuoda unileluja tai muita omia leluja varhaiskasvatukseen.
 • Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askartelutarvikkeiden, kuten saksien, käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä.
 • Henkilöstö jakaa ruoka-annokset lapsille. Lapset eivät saa itse ottaa ruokaa tai käsitellä toisten astioita ja ruokailuvälineitä. Ruokailussa järjestetään mahdollisuuksien mukaan riittävät etäisyydet. Ryhmien yhteisessä ruokailutilassa on tärkeää porrastaa ruokailua ryhmittäin.

Miten toimitaan kesällä ja lomakaudella?

Koronaepidemia tulee huomioida varhaiskasvatuksen kesäajan suunnittelussa. Kesä- ja loma-aikojen suunnittelussa on tärkeää huomioida pienemmät lapsiryhmät. Varhaiskasvatuksen toimipaikkoja ei myöskään pidä yhdistellä liian suureksi kokonaisuudeksi. Henkilöstö ei pääsääntöisesti siirry yksiköstä toiseen tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.

Tutustumisia uusille lapsille ja perheille järjestetään mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä hyödyntämällä. Lapset voivat käydä leikkimässä päiväkodin pihalla toiminta-ajan päätyttyä omatoimisesti vanhempiensa kanssa.

Tutustu viranomaisten ohjeisiin:

Opetushallituksen ohje siirtymisestä normaaliolojen lainsäädännön mukaiseen varhaiskasvatukseen 14.5. alkaen. 

Opetushallituksen ohje siirtymisestä normaaliolojen lainsäädännon mukaiseen esiopetukseen 14.5. alkaen. 

Avin tiedote: Työnantajan pitää arvioida koronaviruksesta aiheutuvat terveysriskit  

STM:n ohjeet työntekijöille, jotka ovat alttiita koronavirtuksen aiheuttaman covid 19 -taudin vakavammalle muodolle

THL:n vakavan koronavirustaudin riskiryhmät

Talentian toimintaohjeet koronavirustilanteessa