Tiedote

Varhaiskasvatuksen opettajien sopimusalasiirto varmistui

Kunta-alan varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö siirtyy kunnallisesta yleisestä työ- ja virkaehtosopimuksesta (KVTES) 1.9. opetusalan virka- ja työehtosopimukseen (OVTES).

Siirrosta on sovittu kevään 2020 sopimusratkaisun yhteydessä, jonka jälkeen työryhmissä on neuvoteltu siirron vaikutuksista KVTES:n ja OVTES:n kirjauksiin. Työryhmät ovat saaneet työnsä valmiiksi, ja siirtoa koskevista sopimusehtomuutoksista on päästy sopimukseen.

Henkilöstön palvelussuhteen ehtoina noudatetaan KVTES-sopimusta 31.12.2022 asti, ellei toisin sovita.

– Kyseessä on tekninen siirto, joten palvelussuhteen ehtoihin ei tule muutoksia. Siirto ei siis vaikuta 1.9. esimerkiksi työntekijän palkkaan tai lomiin. Ensimmäisen kerran OVTES-sopimuksen sisällöstä varhaiskasvatuksen opettajien osalta päästään neuvottelemaan ensi kevään sopimuskierroksella, sanoo Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Kelpoisuusehdot täyttävät opettajat OVTES:iin

OVTES:een perustetaan uusi G-osio, jota sovelletaan kelpoisuusehdot täyttäviin päiväkotien ja sairaaloiden sekä varhaiskasvatuslain mukaiseen kerhotoiminnan opettajan, erityisopettajan tai päiväkodin johtajan tehtävässä toimivaan opetushenkilöstöön.

– Kerhotoiminta on terminä uusi ja kompromissiratkaisu. Käytännössä kirjauksella saadaan sisällytettyä muun muassa iso osa avoimen varhaiskasvatuksen kelpoisuusehdot täyttävistä opettajista OVTES-siirron piiriin, Karsio sanoo.

Suunnitteluun ja kehittämiseen tarkoitettu sak-aika ja ves-päivät siirtyvät sellaisenaan osaksi OVTES:sta. Lähtökohtaisesti opettajiin sovelletaan jatkossakin yleistyöaikaa.

Epäpätevät opettajat pysyvät KVTES:ssa

KVTES:een jäävät epäpätevät opettajat. Heidän palkkahinnoittelunsa säilyy muuttumattomana.

Varhaiskasvatuksen sosionomeista ei neuvoteltu sopimusalasiirron yhteydessä, vaan tämä on edessä myöhemmin.

– Niissä neuvotteluissa meille tulee olemaan tärkeää se, että varhaiskasvatuksen sosionomin palkka on tehtävänkuvan vaativuuden mukainen, eli erityistä osaamista vaativa tehtävä, ja palkan on oltava vähintään sama kuin varhaiskasvatuksen opettajilla, Karsio sanoo.

Kunta-alan varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön siirtämisestä kuntien yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES) opetusalan virka- ja työehtosopimukseen (OVTES) neuvottelivat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja KT Kuntatyönantajat. Talentian neuvottelija oli yksi JUKOn neuvottelijoista.

Taustalla oli kevään 2020 KVTES-neuvottelut, joissa sovittiin, että kelpoisuusehdot täyttävät opettajat, erityisopettajat ja varhaiskasvatuksen esimiehet siirtyvät OVTES-sopimukseen 1.9.2021 alkaen.

Talentia järjestää 31.8. klo 17.30-18.30 jäsenilleen webinaarin OVTES-siirrosta.

Lisätietoja: Jenni Karsio, puheenjohtaja, puh. 044 541 5955
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia