Tiedote, Uutinen

Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitusta tarkennettava: Henkilöstön oltava oikeasti paikalla

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian mielestä varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitusta on tarkennettava nykyistä selkeämmäksi. Riittävän henkilöstön tulisi olla lapsiryhmässä oikeasti paikalla ja käytettävissä, mikä ei nykyisin välttämättä toteudu. Asiaan kaivataan kipeästi muutosta.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön määrä lasketaan suhteessa hoidettavien lasten määrään. Tämän vuoden elokuussa suhdelukuun tuli odotettu parannus, kun se laski yli kolmivuotiaiden lasten ryhmässä yhteen aikuiseen seitsemää lasta kohti.

–  Henkilöstön ja lasten suhdeluvun toteutuminen tulee määritellä tarkemmin varhaiskasvatuslaissa, niin ryhmäkohtaisesti kuin koko toimintapäivän aikana. Näin päiväkodissa ei esimerkiksi päästäisi osoittamaan, että mitoitus toteutuu keskimäärin päivän aikana, toteaa Talentian erityisasiantuntija Marjo Katajisto.

On tavallista, että henkilökunta joutuu päivän kuluessa vaihtamaan ryhmää laskennallisista syistä. Tällöin lasten ja kasvattajien välille ei muodostu pysyviä vuorovaikutussuhteita, mikä vaikuttaa lasten ja henkilökunnan hyvinvointiin.

 

Kaikki työntekijät saatava ilmoitusvelvollisuuden piiriin

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee lisäksi varhaiskasvatuslain muutosta, jonka myötä varhaiskasvatuksen henkilökunnan tulee jatkossa ilmoittaa lapsen hoitoon liittyvistä epäkohdista tai epäkohdan uhista.

–  Ilmoitusvelvollisuuden tulee koskea kaikkia varhaiskasvatuksen toimipaikoissa työskenteleviä henkilöitä, Katajisto painottaa.

Lakiluonnoksessa ilmoitusvelvollisuuden ehdotetaan kuitenkin koskevan vain varhaiskasvatuksen kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä työskentelevää henkilökuntaa. Näin esimerkiksi henkilöstömitoituksen ulkopuoliset ammattilaiset, kuten kiertävät varhaiskasvatuksen erityisopettajat tai lapsiryhmässä toimivat avustajat, eivät kuuluisi ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Jako on keinotekoinen.

–  Olemme sitä mieltä, että varhaiskasvatuksen toteuttamisen arviointi ei voi olla vain tiettyjen ammattiryhmien tehtävä, koska kyse on palvelun kokonaisturvallisuudesta, huomauttaa Katajisto.

Kaikkien varhaiskasvatuksen toimipaikoissa työskentelevien eettinen velvoite on suojella lasta ja taata lapsen edun toteutuminen.

Lisäksi Talentiasta on tärkeää, että omavalvonta koskisi jatkossa myös julkisia varhaiskasvatuspalveluja. Ilmoitusvelvollisuus yhdessä omavalvontasuunnitelman kanssa varmistaa varhaiskasvatuksen laadun ja turvallisuuden.

 

>> Lue Talentian lausunto varhaiskasvatuslain muutoksesta mitoituksen ja ilmoitusvelvollisuuden osalta