Lausunto

Vanhuspalvelujen henkilöstömitoitusta aiotaan laskea: ”Työ- ja asiakasturvallisuus vaarassa”

Hallitus kaavailee vanhuspalvelulain mukaisen henkilöstömitoituksen laskemista ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä 0,6 työntekijään asiakasta kohden. Talentia pitää esitysluonnoksen toimenpidettä eettisesti kestämättömänä niin asiakas- kuin työturvallisuuden näkökulmasta.

Mitoitus koskee ympärivuorokautista palveluasumista, jonka piiriin kuuluvat vain ne ikääntyneet asiakkaat, joiden tilanne edellyttää henkilökunnan jatkuvaa läsnäoloa tai heidän hoitonsa ja huolenpitonsa edellyttävät vaativaa osaamista.

Asiakkailla on monia useimmiten pitkälle edenneitä muistisairauksia ja kognitiivisia häiriöitä sekä somaattisia sairauksia, ja siten heidän toimintakykynsä on hyvin rajoittunut.

– Koulutettua henkilöstöä tulee olla riittävästi, jotta voidaan taata asiakasturvalliset, laadukkaat ja asiakkaiden edun mukaisen palvelut, sanoo Talentian erityisasiantuntija Jaana Manssila.

Uudistus ei Manssilan mukaan edes vahvistaisi hyvinvointialueiden taloutta, koska sen säästövaikutus kohdentuu julkiseen talouteen.

– On äärimmäisen arveluttavaa tuottaa julkisen talouden säästöjä kaikista hauraimpien ikääntyneiden asiakkaiden kustannuksella, hän sanoo.

Ammattilaiset väsyvät

Talentiassa ollaan lisäksi huolissaan ammattilaisten jaksamisesta henkilöstömitoituksen laskiessa.

– Esitysluonnoksessa ennustetaan parempaa työvoiman saatavuutta. Nykyistä pienempi henkilöstömitoitus ei kuitenkaan tule lisäämään ympärivuorokautisessa palveluasumisessa tehtävän työn veto- ja pitovoimaa – päinvastoin.

Manssila katsoo, että mitoitukseen kajoaminen saattaisi sen sijaan lisätä työntekijöiden psykososiaalista ja fyysistä kuormitusta.

– Se myös vaarantaa mahdollisuuksia tehdä työtä ammattieettisesti kestävällä tavalla.

Askel taaksepäin

Henkilöstömitoitus 0,7 säädettiin lakiin vuonna 2020 siirtymäajalla, ja tällä hetkellä luku on 0,65. Lakia uudistettiin, koska asiakasturvallisuudessa havaittiin puutteita.

Valvontaviranomaisten havaintojen mukaan muutoksella on ollut merkittävä myönteinen vaikutus asiakasturvallisuuteen, ja hyvät vaikutukset ovat nyt vaarassa romuttua.

Manssila yhtyy valvontaviranomaisen arvioon, että mitoituksen laskiessa epäkohtailmoitusten määrä kasvaa jälleen, mikä johtuu palvelujen laadun heikkenemisestä.

– Tilanteessa korostuu omavalvonnan keskeinen rooli. Toimivaan omavalvontaan kuuluu myös se, että ammattilaisille turvataan oikeus käyttää ilmoitusvelvollisuuttaan epäkohdista tai niiden uhista asiakkaiden palveluissa, hän sanoo.

>> Lue koko lausunto

>> Lue lisää omavalvonnasta ja ilmoitusvelvollisuudesta

Lisätiedot:

Jaana Manssila

Erityisasiantuntija
Sosiaalihuollon ammatinharjoittaminen ja vaikuttamistoiminta ammatillisissa asioissa, erityisesti vammais- ja vanhuspalveluissa, sekä koulutuspolitiikka ja kansainvälinen yhteistyö
09 3158 6025