Tiedote, Uutinen

Väkivallan uhan tulee näkyä sosiaalialan palkkauksessa

Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystyksen työntekijät joutuivat viime perjantaina virkatehtävissään keskelle vakavaa vaaratilannetta Hämeenlinnassa. Rutiininomainen työtehtävä kärjistyi ampumiseksi, jossa paikalle kutsuttu poliisi haavoittui. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen työntekijät toimivat tilanteessa ammatillisesti ja turvallisuusohjeiden mukaan, tiedottaa Hämeenlinnan kaupunki.

– Valitettavasti väkivallan uhka on arkipäivää useissa sosiaalialan työtehtävissä. Tämä on erittäin vaativaa työtä, josta tulisi maksaa sen mukaista palkkaa, toteaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Talentian Väkivalta sosiaalialan työssä -tutkimuksen (2016) mukaan joka viides sosiaalialan korkeakoulutettu on kohdannut työssään väkivaltaa. Väkivalta ilmenee monin eri tavoin, kuten sanallisena tai fyysisenä, uhkailuna tai tekoina.

– Talentian tavoitteena on nollatoleranssi väkivallalle sosiaalialan työpaikoilla. Tämä edellyttää vahvaa sitoutumista väkivallan ehkäisyyn, selkeitä toimintatapoja väkivaltatilanteeseen ja tietoa jälkipuinnin toimenpiteistä, sanoo Jenni Karsio.

Talentian selvityksen mukaan työpaikan riittävä varautuminen asiakasväkivaltaan sekä sovitut käytännöt väkivaltatilanteissa vähentävät työntekijän stressiä, pelon tunteita ja työpaikan vaihtoajatuksia. Sosiaalialan ammattilainen kokee, että hänellä on paremmat valmiudet toimia uhka- ja väkivaltatilanteissa.

– Työsuojelutietoisuutta tulee vahvistaa entisestään työpaikoilla. Se edellyttää sitoutumista sekä työnantajalta että työntekijöiltä, Karsio toteaa.

Monesti sosiaalipäivystyksen työntekijät menevät Hämeenlinnan tilannetta vastaaviin tilanteisiin ilman poliisien turvaa.

– Moniammatillinen työ on erittäin tärkeää. Poliisin apua tulee saada, kun sille on tarvetta. Poliiseilla on oltava myös resurssit tähän työhön, Jenni Karsio tähdentää.