Uutinen

Uudet työ- ja virkaehtosopimukset ovat nyt Talentian verkkosivuilla

Talentian jäseniä koskevat uudet työ- ja virkaehtosopimukset löytyvät nyt Talentian verkkosivuilta: Työ- ja virkaehtosopimukset

Sopimukset ovat voimassa 2020-2022.

Työ- ja virkaehtosopimukset määrittelevät oikeudet ja velvollisuudet, jotka sitovat työnantajaa ja työntekijää tai viranhaltijaa sopimuskauden aikana. Ne määrittävät vähimmäisehdot, jotka työnantajan on työntekijälle tai viranhaltijalle taattava. Sopimuksilla määritellään alan yksityiskohtaiset työehdot, kuten palkkaus, työajat ja vuosilomat.

Luottamusmies auttaa

Pulmatilanteissa ota yhteyttä oman työpaikkasi luottamusmieheen. Heiltä saat apua, jos työnantajan kanssa syntyy erimielisyyksiä, he myös neuvottelevat jäsenten puolesta työpaikkakohtaisesti sovittavista asioista, kuten paikallisesti sovittavista palkankorotuksista ja työsopimuksista.

Tieto työpaikan pääluottamusmiehestä ja luottamusmiehestä tulee löytyä työpaikan ilmoitustaululta, intrasta, henkilöstöhallinnosta ja esimieheltä. Jos et saa tietoa työpaikaltasi, saat sen Talentiasta.

Lue lisää: Luottamusmies auttaa