Uutinen

Työnjaon polku vie toimivaan työnjakoon

Talentia on tuottanut mallin, jolla voidaan rakentaa sosiaalialan korkeakoulutettujen osaamisen tunnistavaa työnjakoa työpaikoilla. Malliin voi tutustua Talentian juuri julkaistussa Ilo irti osaamisesta -esitteestä. Talentian jäsenet saavat esitteen kotiinsa 12.4. ilmestyvän Talentia-lehden mukana.

– Toimiva työnjako lisää hyvinvointia työpaikalla ja parantaa työntekijöiden yhteistyötä. Toivomme, että mahdollisimman monissa sosiaalialan työpaikoissa tutustuttaisiin työnjaonpolkumalliimme ja hyödynnettäisiin sitä työnjaon laatimisessa sosiaalialan korkeakoulutettujen kesken, sanoo Talentian erityisasiantuntija Jaana Manssila.

Talentia on jo aiemmin laatinut Työnjakosuositukset, jotka ovat hyvänä tukena työnjaon määrittelemiseksi yhdessä Ilo irti osaamisesta -esitteen kanssa. Lisäksi työnjaosta on valmisteilla sähköinen työkirja.

Talentialle sosiaalialan korkeakoulutettujen palvelu- ja osaamistarpeista lähtevä työnjaon uudistaminen on tärkeä tavoite, mutta samalla Talentia suhtautuu kriittisesti siihen, että työnjakoa tehtäisiin taloudellisin tai saatavuusperustein. Uudistuksen lähtökohtana tulee aina olla asiakkaiden palvelutarpeet.

Talentialla on edustaja Sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa työnjakojaostossa, jossa valmistellaan valtakunnallisia suosituksia työnjaosta. Jaostotyötä tukee Talentian työelämätoimikunta.

>> Lue lisää työnjaosta

>> Lataa Ilo irti osaamisesta -esite