Tiedote

Työnantajat rikkovat perusoikeuksia lakkoilla: Sosiaalialan ammattilaiset kokeneet painostusta  

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on saanut kunta-alalla työskenteleviltä jäseniltään viestejä siitä, että osa lakkopaikkakuntien työnantajista on yrittänyt murtaa lakon ja painostaa työntekijöitä, jotta nämä eivät uskaltaisi jäädä lakkoon.

Työnantaja on esimerkiksi kerännyt nimilistoja lakkoon osallistuvista Talentian jäsenistä tai kysynyt työntekijöiltä, ovatko nämä tulossa töihin lakkouhan alla olevina päivinä sekä pyrkinyt ammattieettisiin syihin vedoten painostamaan jäseniä olemaan menemättä lakkoon.

– Muistutamme, että lakko on laillinen toimenpide. Työnantaja ei saa kohdistaa lakkoon osallistuviin painostusta eikä kysyä, onko työntekijä osallistumassa lakkoon tai kuuluuko hän ammattijärjestöön. Tämä tulkitaan lakon murtamiseksi. Työnantaja ei voi myöskään kieltää osallistumasta lakkoon tai rajata vastuuhenkilöitä etukäteen työtaistelun ulkopuolelle, Talentian työsuhdeasioiden päällikkö Konstantin Laakkonen sanoo.

Ensimmäiset lakot Talentian jäsenten osalta alkavat ensi viikolla, mikäli kunta-alalle ei saada neuvottelutulosta sitä ennen. Työehtosopimusneuvottelut keskeytyivät tuloksettomina työnantajan ilmoituksesta 28.2.2022. Talentian jäseniä neuvotteluissa edustava Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on jättänyt lakkovaroitukset Rovaniemelle, Jyväskylään, Turkuun ja Ouluun 6.–7.4.2022, Tampereelle ja Kuopioon 12.–13.4.2022 sekä Helsinkiin, Vantaalle, Espooseen ja Kauniaisiin 19.–25.4.2022. Toteutuessaan lakot mm. sulkisivat päiväkoteja ja sosiaalipalveluita tietyin osin.

Lakko-oikeuden rajoittaminen on rangaistavaa

Yhdistymisvapaus ja sen oleellisena osana lakko-oikeus pohjautuu Kansainvälisen työjärjestö ILO:n ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tapauskäytäntöön.

Vastaavasti Suomen perustuslain mukaan jokaisella on yhdistymisvapaus. Yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan. Samoin on turvattu ammatillinen yhdistymisvapaus ja vapaus järjestäytyä muiden etujen valvomiseksi.

– Työntekijän ammattijärjestöjäsenyys on yksityisasia, jota ei saa tiedustella. Tässä tuntuu olevan työnantajapuolella paljon opittavaa. Lisäksi lakko-oikeuden rajoittaminen on vakava asia ja järjestymisvapauden loukkaaminen on rikoslain mukaan rangaistava teko, sanoo Konstantin Laakkonen.

Talentian tietoon on myös tullut tapauksia, jossa työnantajat ovat ilmoittaneet laajasti työntekijöille, että he eivät voi olla lakossa, koska se uhkaisi asiakkaiden henkeä ja terveyttä. Työnantajat eivät ole myöskään suostuneet hakemaan töihin työlupaa lakon julistaneelta työntekijäpuolelta ja esittämään luvalle perusteluita. Myös tällöin kyse on lakon murtamisyrityksestä. Työlupa kyllä myönnetään, jos perusteita on.

Menettely ilmentää työnantajien tilannekohtaista moraalia, jossa tehtävän vaativuudesta ja palkasta keskustellessa kyseiset tehtävät eivät ole työnantajan mukaan erityisen vaativia ja kuormittavia, mutta lakkorajoista keskustellessa yhdenkin työntekijän poissaolo välittömästi uhkaa asiakkaiden henkeä ja terveyttä eikä lakkoon saisi ryhtyä. Nämä terveiset Talentia haluaa lähettää myös KT:lle sekä valtakunnansovittelijalle.

– Tuomitsemme kaikki pyrkimykset välittömästi tai välillisesti rajoittaa työntekijöiden/viranhaltijoiden oikeutta osallistua järjestön päättämään työtaisteluun. Harkinnan mukaan tulemme tarvittaessa viemään tapaukset viranomaistutkinnan selvitettäväksi sekä mahdollisesti hakemaan kaupungilta vahingonkorvauksia perustuslaissa ja vahingonkorvauslaissa säädetyillä perusteilla. Lakon murtaminen on laitonta. Tämä asia on harvinaisen yksinkertainen, Konstantin Laakkonen sanoo.

Talentia kehottaa nyt lakkokaupunkien johtavia viranhaltijoita välittömästi lopettamaan kaikki lainvastaiset pyrkimykset ja toimet nyt kyseessä olevien laillisten työtaistelutoimien järjestämisen estämiseksi ja ensi tilassa korjaamaan henkilöstölle virheellisesti välityt ohjeet ja tiedot. Lisäksi työnantajan toimesta luodut ylimääräiset listat, joihin on kerätty tietoa lakkoon osallistuvista työntekijöistä, on välittömästi hävitettävä.

Lisätietoja:

Konstantin Laakkonen, työsuhdeasioiden päällikkö
Puh. 09 3158 6026

>> Lue lisää lakoista