Uutinen

Työnantajalle mahdollisuus poiketa väliaikaisesti työaikaa ja vuosilomaa koskevista järjestelyistä yhteiskunnan kriittisissä toiminnoissa

Valtioneuvosto on antanut 17.3.2020 valmiuslain nojalla asetuksen, jolla pystytään reagoimaan paremmin virusepidemiasta aiheutuvaan henkilöstöpulaan yhteiskunnan kriittisissä toiminnoissa. Järjestelyt koskevat työaikaa ja vuosilomia sekä irtisanomisaikaa työntekijän irtisanoutuessa työstään.

Asetusta voidaan soveltaa mm. terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa.

Työnantaja voisi keskeyttää tarvittaessa työntekijän loman tai siirtää sen antamisen ajankohtaa. Lisäksi työnantaja voisi poiketa velvollisuudesta hankkia työntekijältä suostumus ylityön tekemiseen sekä poiketa lepoaikasäännöksistä. Työnantaja voisi myös pidentää työntekijän noudatettavaksi säädettyä irtisanomisaikaa neljään kuukauteen, jos työnantajaa uhkaa virusepidemiasta johtuva työvoimapula. Jos työnantaja käyttäisi näitä poikkeusmahdollisuuksia, hänen tulisi kiinnittää eri tavoin huomiota työntekijöiden terveyteen ja työturvallisuuteen. Poikkeukset olisivat väliaikaisia.

Uutinen on tiivistetty työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteesta.

>> Lue lisää valmiuslaista ja palvelussuhteen ehtojen muutoksista

>> Seuraa Talentian korona- ja valmiuslakiviestintää