Työnantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa työsopimuksessa sovittua työaikamuotoa

Työnantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa työsopimuksessa sovittua työaikamuotoa

Työaikamuotomuutoksen voi kuitenkin tehdä ilman työntekijän suostumusta, jos työaikamuodosta ei ole sovittu kirjallisessa työsopimuksessa. Hovioikeuden päätös on muistutus täsmällisen, kirjallisen työsopimuksen tärkeydestä.

Vaasan hovioikeuden käsittelyssä on ollut kaksi tapausta, jossa työnantaja on ilman työntekijän suostumusta muuttanut työntekijän työaikamuodon muodollisesta jaksotyöajasta yleistyöaikaan. Molemmissa tapauksissa työnantaja halusi poistaa oikeuden ruokailuun työajalla. Jaksotyöaikatyömuodossa työntekijällä on oikeus ruokailla joutuisasti työajalla, yleistyöajassa ei.

Toisessa tapauksessa työntekijän työsopimuksessa oli nimenomaan sovittu muodollisesta jaksotyöajasta, jolloin työntekijällä on oikeus ruokailla työajalla työn ohessa. Työnantaja kuitenkin päätti yksipuolisesti muuttaa työaikamuodon yleistyöajaksi, jolloin ruokatauko on omaa aikaa. Hovioikeus päätti, että työnantaja ei voi menetellä näin, sillä asiasta oli sovittu työsopimuksessa ja kyseessä on työsuhteen oleellinen ehto. Hovioikeus määräsi työnantajan maksamaan työntekijälle takautuvasti työajan pidennyksen mukaiset korvaukset sekä palauttamaan työsopimuksen mukaisen työaikamuodon entiselleen.

Toisessa tapauksessa työaikamuodosta eikä ruokatauosta ollut sovittu työsopimuksessa, vaan työpaikalla oli noudatettu siitä erikseen sopimatta jo 20 vuoden ajan vakiintunutta käytäntöä ruokailla työajalla. Työnantaja päätti kuitenkin muuttaa ruokatauon omalla ajalla tapahtuvaksi. Tässä tapauksessa hovioikeus ratkaisi asian niin, että työnantaja voi muuttaa työaikamuodon ilman työntekijän suostumusta.

Molempiin päätöksiin haettiin valitusoikeutta korkeimmalta oikeudelta, joka ei sitä kuitenkaan myöntänyt, joten hovioikeuden päätökset ovat lainvoimaisia.

Lisätietoja työaikamuodoista ja uutisessa mainituista oikeustapauksista: työmarkkinalakimies Tuomas Hyytinen, p. 09 3158 6041

Jaa sivu