Hallitusohjelman työelämäkirjaukset iskevät kipeästi naisvaltaiseen sosiaalialaan

Uuteen hallitusohjelmaan on kirjattu, että työsopimuslain nykyistä sääntelyä määräaikaisesta työsopimuksesta muutetaan siten, että jatkossa työsopimus olisi mahdollista tehdä määräaikaisena myös ilman erityistä perustetta vuodeksi.

Muutos osuisi erityisesti korkeasti koulutettuihin naisiin. Talentiassa käsitellään valitettavan usein jo nykylainsäädännön voimassa ollessa tilanteita, jotka ovat tasa-arvolain vastaisia. Esimerkiksi määräaikaista työsuhdetta ei jatketa, jos tiedetään henkilön jäävän äitiysvapaalle. Tällöin äitiysvapaa ei ole palkallinen.

Määräaikaisuuden perusteisiin liittyvät ongelmat työsuhteissa koskevat usein uransa alkuvaiheessa olevia nuoria naisia. Hallituksen esitys heikentääkin naisten asemaa työmarkkinoilla merkittävästi. Voidaan vain arvailla, mitä vaikutuksia muutoksella olisi määräaikaisten työsuhteiden ketjutuksiin ja niiden torjumiseen, kun määräaikaisuus ei enää edellyttäisi perusteita. Jo tällä hetkellä määräaikaisten työsuhteiden perusteeton ketjuttaminen on iso ongelma.

Ammattijärjestöjen työ on nyt enemmän kuin tarpeen, sillä hallitusohjelman sisältämiä heikennyksiä voidaan tes-neuvotteluissa jossain määrin torjua.

Talentia on neuvotellut kaikkiin edustamiinsa työehtosopimuksiin ensimmäisen sairauslomapäivän palkalliseksi. Jos lakimuutos etenee, on meidän tehtävä kaikkemme sen eteen, ettei muutosta vyörytetä työehtosopimuksiin.

Henkilöön liittyvän irtisanomisperusteen sääntelyä hallitus on muuttamassa niin, että työsopimuksen päättämiseen riittäisi jatkossa asiallinen syy. Voiko tämä tulevaisuudessa tarkoittaa esimerkiksi ilmoitusvelvollisuuttaan käyttävän työntekijän entistä helpompaa irtisanomista? Tai sairastavan lapsen kanssa kotona olevan vanhemman korvaamista toisella työntekijällä?

Talentiassa selvitetään viikoittain koeaikapurkuihin liittyviä tapauksia ja vuositasolla kymmeniä laittomia irtisanomisia. Kokemuksen perusteella työntekijästä pääsee jo nyt eroon valitettavan helposti, erityisesti kun kyseessä on koeaika. Irtisanomisten riitautukset ovat hankalia ja kalliita prosesseja. Mitä epämääräisemmäksi lakia irtisanomisperusteiden osalta muutetaan, sitä heikompaan asemaan työntekijät joutuvat.

Talentia vaikuttaa sen eteen, etteivät hallitusohjelmaan kirjatut työelämän heikennykset toteudu. Tähän vaikuttamistyöhön tarvitsemme kaikkien jäsentemme tuen. Nyt jos koskaan kannattaa kuulua ammattijärjestöön.


Tuomas Hyytinen

Talentian neuvottelujohtaja