Uutinen

Terveyspalvelualan Unioni ja Terveyspalvelualan Liitto eivät päässeet sopuun kilpailukykysopimuksesta

Terveyspalvelualan Unionin hallitus totesi tiistaina 31. toukokuuta, että Unionin ja Terveyspalvelualan Liiton välisestä työehtosopimuksesta ei päästy kilpailukykysopimuksen mukaiseen ratkaisuun.

Kilpailukykysopimuksen yksi tavoite on lisätä paikallista sopimista. Terveyspalvelualan Unionin mukaan sen vastineeksi olisi vahvistettava luottamusmiesten asemaa, jotta Unionin jäsenten palvelussuhteen ehdot voitaisiin turvata. Unioni on pettynyt, että työnantajaliitto ei suostunut neuvottelemaan kilpailukykysopimuksen hengen mukaisesti luottamusmiehen aseman edistämisestä.

Sopimus olisi käytännössä johtanut sellaisiin tilanteisiin, joissa olisi sitouduttu laajaan paikalliseen sopimiseen, vaikkei Unionilla olisi ollut oikeutta valita luottamusmiestä edustamaan työntekijöitä.

Koska kilpailukykysopimuksen mukaiseen ratkaisuun ei neuvotteluissa päästy, eivät kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys eikä paikallisen sopimisen lisääminen, kuten selviytymissopimusten tekeminen, koske Terveyspalvelualan Unionin sopimuksen piirissä olevia jäseniä. Terveyspalvelualan työehtosopimus on voimassa 31.1.2017 saakka, jonka jatkosta neuvotellaan ns. normaalissa järjestyksessä myöhemmin.

Lisätietoja:
työmarkkinalakimies Tuomas Hyytinen, Talentia ry
tuomas.hyytinen@talentia.fi, puh. 09 3158 6041


Terveyspalvelualan Unionin jäsenjärjestöjä ovat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, Kuntoutusalan Asiantuntijat ry, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL, Suomen Työterveyshoitajaliitto STTHL ja Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat TAJA ry.

Unioni neuvottelee Terveyspalvelualan työehtosopimuksesta yhdessä työnantajia edustavan Terveyspalvelualan Liiton kanssa. Unionin työehtosopimusta sovelletaan sen jäsenjärjestöjen jäseniin ja työehtosopimuksen perusteella valitut luottamusmiehet edustavat työpaikoilla kaikkien jäsenliittojen jäseniä.