Uutinen

Talentian uusi opas tukee sosionomien työtä varhaiskasvatuksessa

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on tehnyt Sosionomit varhaiskasvatuksessa -oppaan, joka kokoaa yhteen sosionomin näkökulmasta keskeisiä asioita. Varhaiskasvatuksen jäsenet saavat oppaan Talentia-lehden välissä.

– Opas esittelee kattavasti sosionomien kelpoisuudet ja mahdollisuudet kouluttautua varhaiskasvatuksen eri tehtäviin. Siinä on avattu varhaiskasvatuksen vähän monimutkaistakin lainsäädäntöä, kertoo oppaan suunnitteluun osallistunut Talentian työelämäasioiden päällikkö Marjo Varsa.

Julkaisu paneutuu myös henkilöstömääriin ja henkilöstön rakenteeseen sekä miten voidaan saada veto- ja pitovoimaa varhaiskasvatukseen.

– Lisäksi oppaassa on useita esimerkkejä työelämästä. Toivottavasti nämä kaikki yhdessä toimivat hyvänä työelämäesimerkkinä, miten varhaiskasvatusta kehittämällä lisätään henkilöstön hyvinvointia, Varsa toteaa.

Opas tarjoaa käytännönläheisiä parannusehdotuksia epäkohtiin

Sosionomien uralla eteneminen on myös nostettu yhdeksi oppaan teemaksi. Se on tärkeä osa varhaiskasvatuksen veto- ja pitovoimaa.

– Epäkohdat ja kuormittuminen vaikuttavat työntekijöiden pysyvyyteen. Oppaassa esitetään ratkaisuvaihtoehtoja, miten toimia, jos kohtaa työssään epäkohtia.

Kun varhaiskasvatuksessa työskentelevät sosionomit voivat hyvin työssään, vaihtuvuus on pientä. Tämä takaa kaikille tarvitseville laadukkaat varhaiskasvatuksen palvelut.

– Avoin ilmapiiri, keskustelut ja toiminnan kehittäminen yhteistyössä tuovat varhaiskasvatukseen innostuneita, kehittämismyönteisiä ja osaamistaan täysmääräisesti käyttäviä sosionomeja, Varsa summaa.

>> Tutustu sähköiseen oppaaseen

>> Lue lisää: Talentia vaikuttaa varhaiskasvatuksessa