Uutinen

Talentian selvitys: Täydennyskoulutuksen suunnittelussa on puutteita – laki lisää vastuuta

Lähes joka toisen Talentian jäsenen täydennyskoulutustarpeita ei ole työpaikoilla kartoitettu, selviää Talentian täydennyskoulutusta käsittelevästä selvityksestä. Lisäksi yli puolet kyselyyn osallistujista kertoo, että talousarviosta puuttuu täydennyskoulutuksen osuus.

– Työpaikoilla pitäisi nykyistä suunnitelmallisemmin miettiä, mitä koulutusta työntekijät tarvitsevat. Nyt vaikuttaa siltä, että täydennyskoulutuksiin osallistutaan sattumanvaraisesti, sanoo Talentian ammattiasioiden päällikkö Marjo Varsa.

Suurin osa Talentian jäsenistä pääsee vuosittain työnantajansa kustantamana täydennyskoulutukseen. Noin 60 prosenttia jäsenistä osallistuu myös omaehtoiseen täydennyskoulutukseen.

Tyytymättömyys työnantajan osoittamiin koulutuksiin on kasvanut vuodesta 2009, jolloin Talentia viimeksi toteutti vastaavan selvityksen.

Varsan mukaan osasyy tyytymättömyyteen saattaa löytyä työpaikan keskustelukulttuurista: Työyhteisö ei avoimesti puhu siitä, mitä koulutusta kukin tarvitsee. Tällöin työnantaja saattaa tarjota vääränlaista koulutusta.

– Työpaikassa pitäisi yhdessä pohtia ja keskustella, mitä osaamista tarvitaan, jotta asiakkaat saavat parhaan mahdollisen avun. Tämä auttaisi koulutussuunnitelmien tekemisessä ja helpottaisi budjetin laadintaa, Varsa sanoo.

Jokaisella on oikeus päästä koulutukseen

Viime vuonna voimaan tullut sosiaalihuollon ammattihenkilölaki lisää työnantajan vastuun lisäksi työntekijän omaa vastuuta osaamisensa päivittämisestä. Työntekijän kannattaa senkin vuoksi pitää työpaikalla ääntä koulutuksesta.

– On huolestuttavaa, että edelleen osa jää ilman säännöllistä täydennyskoulutusta. Kunnissa työskentelevistä jäsenistämme 16 prosenttia ei päässyt viime vuonna lainkaan koulutukseen.

– Työntekijöiden on hyvä korostaa työnantajilleen, että uuden lain mukaan jokaisella sosiaalihuollon ammattilaisella on oikeus päästä vuosittain täydennyskoulutukseen, Varsa painottaa.

Talentia selvitti työssäkäyviltä jäseniltään loppuvuodesta 2016, miten he pääsevät osallistumaan täydennyskoulutukseen. Kysely lähetettiin 12 000:lle Talentian jäsenelle, joista 1300 vastasi. Vastaajista noin 80 prosenttia työskentelee kuntasektorilla eteläisessä Suomessa.

Lue lisää: Talentian täydennyskoulutusselvitys