Uutinen

Talentian jäsenet eivät tee lakon alaista työtä

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn ja Julkisen alan unioni JAUn samalle ajalle suunnitellut kunta-alan lakot eivät toteudu yhtä aikaa, koska työ- ja elinkeinoministeriö siirsi vain JUKOn lakkoja. Näin JAUn jäsenet ovat lakossa Jyväskylässä ja Rovaniemellä 23.–24.3. sekä Kuopiossa ja Tampereella 29.–30.3.

Talentian jäsenten osalta lakkoja siirrettiin kahdella viikolla. Jyväskylän ja Rovaniemen kaupunkien palveluksessa työskentelevien lakko on 6.–7.4. Tampereen ja Kuopion kaupunkien palveluksessa työskentelevien lakko on puolestaan 12.–13.4., ellei sopimusratkaisua synny siihen mennessä.

Talentian jäsenet eivät tee JAUn (JHL, Jyty) lakon piirissä olevia tehtäviä. He tekevät JAUn työtaistelun aikana vain oman työsopimuksen tai virkamääräyksen mukaisia tehtäviä. Työnantaja ei saa painostaa tekemään lakonalaista työtä.

– Nyt on syytä pysyä napakkana. Olemme työtaisteluissa samassa veneessä JAUn kanssa ja toivomme, että jäsenet pitävät tämän mielessä. Kunta-alalle on saatava monivuotinen palkkaohjelma, ja sen eteen teemme töitä yhdessä, Talentia puheenjohtaja Jenni Karsio sanoo.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Talentian jäsenet eivät voi vastata muusta kuin omaan työhönsä kuuluvista tehtävistä. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajat eivät tee koulunkäynninohjaajien tai lastenhoitajien työtehtäviä eivätkä sosiaaliohjaajat tai sosiaalityöntekijät sosiaalipalvelujen neuvonnan tehtäviä, mikäli nämä tehtävät eivät kuulu heidän tavanomaisiin työtehtäviinsä. Talentialaiset työntekijät tekevät vain omat tehtävänsä normaalisti, myös esihenkilöasemassa toimivat.

Talentian jäsenten tulee kuitenkin huolehtia, ettei lakon alaisista töistä pidättäytyminen aiheuta vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle. Esimerkiksi jos jonkin laitteen tai tilan käytöstä voi aiheutua vaaraa työtaistelun vuoksi, tulee huolehtia, että laitetta tai tilaa ei käytetä. Tällaisista turvallisuuteen liittyvistä uhista on ilmoitettava välittömästi esihenkilöille.