Uutinen

Talentian hallitus valitsi tekijät toimikuntiin

Talentian vuosien 2021-2022 hallitus kokousti viime perjantaina 22.1. ensimmäistä kertaa. Kokous järjestettiin ajan henkeen etäkokouksena.

>>Tutustu Talentian hallitukseen

Kokouksen asialistalla oli runsaasti erilaisia henkilövalintoja mm. Akavan ja Jukon liittokokouksiin ja muihin edustuksiin. Akavan ja Jukon hallituksissa Talentian edustajana toimii puheenjohtaja Jenni Karsio.

Lisäksi kokouksessa valittiin mm. jäsenet Talentian hallituksen alaisiin toimikuntiin ja linjattiin toimikuntien tehtävät seuraavasti:

Julkisen sektorin sopimustoimikunnan tehtävät kaudelle 2021- 2022

  •  Valmistelee Talentian tavoitteet Sote-sopimukseen mm. sopimusrakenteen ja sopimusmääräystavoitteiden osalta, varhaiskasvatuksen johdon ja opettajien siirto OVTES:een; tavoitteiden valmistelu ja seuranta, varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväkuvaus ja palkkahinnoittelu KVTES:ssa, Talentian linjaukset hyvinvointialueiden ja uudistuvien kuntien neuvottelu- ja sopimusjärjestelmän uudistamiseksi sekä Jukon neuvottelu- ja päätöksentekojärjestelmän uudistamiseksi, Talentian linjaukset hyvinvointialueiden ja uudistuvien kuntien luottamusmiesjärjestelmän, luottamusmiesvaalien sekä luottamusmiesten koulutuksen uudistamiseksi, Talentian neuvottelutavoitteiden valmistelu eri sopimusaloilla julkisella sektorilla. Lisäksi perustetaan ad hoc-työryhmä Talentian palkkasuositusten päivittämiseksi.

Julkisen sektorin sopimustoimikunnan jäsenet vuosina 2021-2022 ovat: Jenni Karsio (pj), Niina Eerola, Maritta Harju, Seija Hiltunen, Sini Hintikainen, Teemu Hyppänen, Tuija Kivioja, Katri Maahi, Heljä Siitari ja Linda Sydänmäki.

Yksityisen sektorin sopimustoimikuntaa ei tässä vaiheessa vielä perustettu.

Järjestötoimikunnan tehtävät kaudelle 2021- 2022

  • Järjestövalmius, jäsenhankinnan ja jäsenpidon kehittäminen, jäsenetujen ja palveluiden kehittäminen, yhdistystoiminnan tuki ja kehittäminen, jäsenviestintä ja liiton järjestölliset asiat ja sääntöasiat

Järjestötoimikunnan jäsenet vuosina 2021-2022 ovat: Markus Virtanen (pj), Marjukka Lampenius, Katja Paasivirta, Anita Peltonen, Anne-Maria Perttula, Heikki Ranta, Tuomo Seppänen, Ritva Tampio ja Sanna Turunen sekä opiskelijajäsen Mia Tolonen (opiskelijajäsenen varajäsen Mia Rissanen).

Työelämätoimikunnan tehtävät kaudelle 2021- 2022

  • Talentian linjaukset sote- ja sotu-uudistukseen, työolosuhteiden parantamisohjelman materiaalin ideointia ja työelämään vaikuttaminen, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, Talentia feministisenä järjestönä – miten näkyy toiminnassa

Työelämätoimikunnan jäsenet vuosina 2021-2022 ovat: Sanna Lastikka (pj), Sanna Laine, Jarkko Luusua, Lotta Reito Jenni Rytkönen, Tuula Saarinen, Mari Satosaari, Eija Tiihonen, Anu Vanhala-Tammisto, Sanna Vettainen ja opiskelijajäsen Carolina Söderqvist (opiskelijajäsenen varajäsen Ella-Maria Tuomela).

Työelämätoimikunnan alaisten työryhmät ja toimikuntien tehtävät kaudella 2021-2022

Varhaiskasvatustyöryhmän tehtävät kaudelle 2021-2022

  • Varhaiskasvatuksen koulutuspolut, varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävät, varhaiskasvatuksen työnjako päiväkodissa

Varhaiskasvatuksen työryhmän jäsenet vuosina 2021-2022 ovat: Raili Airaksinen, Jussi Honkasalo, Sari Manninen, Anita Peltonen, Anne Rytilahti ja Laura Vainio sekä opiskelijajäsen Ella-Maria Tuomela.