Uutinen

Talentia vastustaa ammattihenkilölain vesitystä

Sipilän hallitus haluaa väljentää kelpoisuuksia tilapäisesti sosiaalityöntekijän tehtävissä toimivien kohdalla.

Talentia katsoo, että esityksen mukainen soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ei turvaa riittävää sosiaalityön osaamista.

– Esitys on liian väljä ja voi johtaa siihen, että lähestulkoon millä tahansa ylemmällä korkeakoulututkinnolla voisi toimia sosiaalityöntekijän sijaisena ilman lainkaan sosiaalityön opintoja, sanoo Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki.

– Talentian kanta on, että sosiaalityöntekijän sijaisena voisi toimia sosiaalityöntekijän ammattiin yliopistossa opiskelevan lisäksi sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittanut eli sosionomi (YAMK) tai sosiomi (AMK), jolla on suoritettuna sosiaalityön aineopinnot ja harjottelu tai harjottelun sijaan riittävä työkokemus, Ristimäki jatkaa.

Hallituksen esityksen mukaan esimerkiksi lastensuojelun tai päihdehuollon sosiaalityötä voisi tehdä henkilö, joka ei ole opiskellut päivääkään sosiaalityötä. Se on sekä asiakkaan että ammattilaisten näkökulmasta loukkaavaa”, sanoo Talentian ammattiasioiden päällikkö Marjo Varsa.

Sosiaalityöhön sisältyy merkittävää julkisen vallan käyttöä, asiakkaan oikeuksien rajoittamista ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden tukemista. Sosiaalihuollon tehtävät perustuvat lainsäädäntöön, joka työntekijöiden on tunnettava. Hallituksen esitys vaarantaa asiakkaan oikeusturvan ja palveluiden saatavuuden.

Talentian näkemyksen mukaan tilapäisesti sosiaalityöntekijän tehtäviä hoitavalla tulee olla suoritettuna riittävä määrä sosiaalityön opintoja.

”Riittävänä määränä voidaan pitää sosiaalityön yliopistollisia aineopintoja, jotka voi suorittaa myös avoimessa yliopistossa. Opintojen lisäksi pitää olla myös kokemusta sosiaalityön tehtävistä. Kokemuksen voi hankkia opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tai sosiaalityöntekijän sijaisuuksia hoitamalla”, täsmentää Marjo Varsa.

Talentian esitys on käytännönläheinen ja perustuu arvioihin nykyisestä työmarkkinatilanteesta. Kentällä on noin 500 määräaikaisesti sosiaalityöntekijän työtä tekevää sosionomia (AMK). Moni heistä opiskelee työnsä ohessa sosiaalityön opintoja päästäkseen sosiaalityön maisterikoulutukseen ja saavuttaakseen sosiaalityöntekijän kelpoisuuden.

Sosiaalityöntekijäpulaa tulee helpottamaan myös meneillään oleva tehtäväjaon kehittäminen, jonka tavoitteena on siirtää osa nykyisistä sosiaalityöntekijän tehtävistä sosionomien tehtäviksi. Oletettavaa on myös, että sote-alueet tulevat olemaan vetovoimaisempia työnantajina kuin pienet kunnat.

Sote-uudistuksen myötä palvelut tulevat keskitetyksi yksittäistä kuntaa suurempiin itsehallintoalueisiin, joilla on paremmat mahdollisuudet saada kelpoisia työntekijöitä hoitamaan laissa säädettyjä tehtäviä.

Talentia katsoo, että hallituksen esitys vesittää sosiaalihuollon ammattihenkilölain, jota on valmisteltu vuosien ajan, ja joka on vasta tulossa 1.3.2016 voimaan.

(Lisätty Tero Ristimäen sitaatit 22.1.2016 klo 13:04)

Lisätietoja

Marjo Varsa, ammattiasioiden päällikkö, p. 044 078 9569  tai 09 31586022.

Tero Ristimäki, puheenjohtaja, p. 040 583 2657 tai 09 3158 6001

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

>> Lue Talentian koko lausunto 

>> Lue hallituksen esitysluonnos

>> Lue lisää ammattihenkilölaista