Tiedote

Talentia tyrmistynyt: Lastensuojelun asiakasmääriä ei olla rajaamassa suunnitelmien mukaan

Hallitus on sivuuttamassa tavoitteensa lastensuojelun asiakasmitoituksen portaittaisesta rajaamisesta. Alun perin hallitusohjelmaan oli kirjattu, että vuodesta 2022 sosiaalityöntekijällä olisi vastuullaan enintään 35 lasta ja lopulta vuodesta 2024 alkaen 30 lasta.

Uudessa lakiehdotuksessa on enää maininta vain 35 lapsen enimmäismäärästä. Samaan aikaan hallitus tuo lastensuojelulakiin runsaasti uusia lisätehtäviä lastensuojelun sosiaalityöntekijöille, mikä lisää työn vaativuutta ja työpainetta entisestään.

– Asiakasmäärän rajaus on hyvä alku, mutta ei vastaa STM:n ja Kuntaliiton lastensuojelun laatusuosituksia 25 lapsesta vastuusosiaalityöntekijää kohden eikä hallitusohjelman kirjausta. Asiakasturvallisuuden kannalta 35 lasta on aivan liian suuri määrä. Nyt työntekijöille ollaan vielä esittämässä lisää velvoitteita, joten tällä muutoksella ei lastensuojelun kriisiä ratkaista, sanoo erityisasiantuntija Alpo Heikkinen Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentiasta.

– Talentian suositus on ollut jo kymmeniä vuosia, että mitoitusta kiristetään asteittain niin, että lopulta sosiaalityöntekijällä saa olla korkeintaan 25 lasta asiakkaana, Heikkinen sanoo.

Hallitus on uudistamassa lainsäädäntöä lastensuojelun vaativasta sijaishuollosta. Tavoitteena on muun muassa helpottaa lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työn kuormittavuutta sekä parantaa lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon palveluja.

– Eduskunnalle annettavaan hallituksen esitykseen on saatava lisäys siitä, että alun perin suunniteltu 30 lapsen asiakasmitoitus tulee voimaan 2024. Joku voisi miettiä, että viisi lasta sinne tänne, mutta haavoittuneiden lasten kohtaaminen ja luottamuksen rakentaminen vaatii runsaasti aikaa ja paneutumista. Nämä lapset ovat ihmisiä, eivätkä lukuja. Heistä jokainen ansaitsee tulla kohdatuksi ja autetuksi eikä siihen päästä liian isoilla asiakasmäärillä, Heikkinen sanoo.

Matala palkka ja henkinen kuormitus ajavat sosionomeja pois alalta

Talentia kantaa huolta sosionomien saatavuudesta lastensuojelulaitoksissa. Työn vaativuuteen nähden alhainen palkka, henkilöstön riittämättömyys suhteessa lapsimäärään ja henkinen kuormitus ajavat sosionomeja pois alalta.

– Vuoden takaisen selvityksemme mukaan lastensuojelussa käydään piipahtamassa, mutta sinne ei jäädä, kun nähdään millaiset työolot ovat. Tämänkin takia laissa pitäisi säätää lastensuojelulaitosten henkilöstömitoituksesta, Heikkinen sanoo.

Talentia selkiyttäisi myös hallituksen esitystä sosiaaliohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden työnjaosta lastensuojelussa.

– Lapsen kiireellisen tuen tarve ja sen arviointi sitoo molempia ammattihenkilöryhmiä juridisesti, eettisesti ja ammatillisesti. Työnjako pitää ilmaista yksiselitteisemmin vähintään säädösten yksityiskohtaisissa perusteluissa. Tällä hetkellä työnjako on kentällä epäselvä ja aiheuttaa paljon kysymyksiä ja tulkintatilanteita, Heikkinen sanoo.

Lue Talentian lausunto vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän ehdotuksesta hallituksen esitysluonnokseksi lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi