Tiedote

Talentia suosittelee hyvinvointialueille palkanmaksun varautumissuunnitelmaa

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on muistuttanut hyvinvointialueita työntekijöiden oikeuksista siirtymävaiheessa. Palkanmaksun sujuminen sekä lainmukaiset virkavalinnat nousevat hyvinvointialueilla esiin heti vuoden 2023 alussa.

– Palkanmaksu on työ- ja virkasuhteessa työnantajan keskeisin velvoite. Siksi sen onnistumista muutostilanteessa ei voi jättää pelkästään hyvän tahdon varaan, korostaa Talentian työsuhdeasioiden päällikkö Konstantin Laakkonen.

Talentia on huolissaan palkan häiriöttömästä jatkumisesta muutoksen keskellä. Mahdollisia palkanmaksun ongelmia varten hyvinvointialueiden työnantajien tulisi tehdä varautumissuunnitelma, jossa mietitään vaihtoehtoiset tavat saada palkat maksuun.

Suunnitelman tulisi sisältää varautuminen ylimääräiseen resurssintarpeeseen palkkahallinnossa sekä IT-tuessa, ilmoituskanava palkanmaksun ongelmia varten sekä vaihtoehtoinen maksujärjestelmä, jolla voidaan maksaa vähintään ennakkomaksuja ja suorituksia, jos käyttöönotettu järjestelmä ei toimi.

Virkavalinnoissa noudatettava lakia

Talentia muistuttaa myös hyvinvointialueiden työnantajia, että viranhaltijoiden oikeus omiin virkoihinsa ei voi liikkeenluovutuksen yhteydessä miltään osin heikentyä.

– Kuntien ja kuntayhtymien virkaoikeuksien tulee siirtyä hyvinvointialueelle lain mukaisesti. Hyvinvointialueen tulee ennakoida tuleva hyvinvointialueen rakenne, eikä uusia kaikille avoimia viranhakuja voi avata siten, että siirtyvien viranhaltijoiden oikeutta jatkaa aiemmassa virassaan tai sitä lähinnä vastaavassa virassa tosiasiallisesti heikennetään, Laakkonen sanoo.

Tällainen tilanne on kyseessä, mikäli siirtyvä viranhaltija olisi ollut kelpoinen avoimessa haussa olevaan virkaan, mutta tehtävään valitaan ulkopuolinen hakija. Tämän jälkeen liikkeenluovutuksessa siirtynyt virka myöhemmin lakkautetaan.

Liikkeenluovutus ei ole peruste heikentää henkilöstön asemaa. Henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueille sekä hyvinvointiyhtymiin katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutuksen jälkeen virkasiirroissa tulee noudattaa viranhaltija- ja yhteistoimintalakia. Laki edellyttää, että viranhaltijoille pyritään järjestämään entinen tai lähinnä sitä vastaava virka.

– Organisaatiota tai sen osia koskevat päätökset, joilla ilman yhteistoimintaneuvotteluja tosiallisesti heikennetään liikkeenluovutuksessa siirtyvien viranhaltijoiden mahdollisuutta jatkaa virassa, ovat lähtökohtaisesti yhteistoimintalain vastaisia ja laittomia, Laakkonen painottaa.

Johtotehtäviin vain sosiaalialan asiantuntijoita

Talentia painottaa myös, että sosiaalihuollon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon pääasiassa hallinnollisissa johtotehtävissä voi toimia ainoastaan sosiaalityöntekijä tai henkilö, jolla on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, alan tuntemus sekä riittävät johtamistaidot. Sosiaalityön ammatillisesta johtamisesta säädetään sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa.

Muissa asiakastyön ohjausta sisältävissä sosiaalihuollon johtotehtävissä voi toimia henkilö, jolla on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, alan tuntemus sekä riittävät johtamistaidot.

– Sosiaalihuollon toimivuuden kannalta on äärimmäisen tärkeää, että työnantaja valitsee johtoon sosiaalialan asiantuntijoita, Laakkonen sanoo.

Lue lisää: Usein kysyttyjä kysymyksiä hyvinvointialueille siirtymisestä