Talentia osallistuu Prideen

Talentia osallistuu tulevana viikonloppuna Pride-kulkueeseen Helsingissä. Teemme monenlaista konkreettista työtä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon eteen päivittäin, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio painottaa.

Kansainvälistä Pride-kuukautta vietetään kesäkuun ajan ja kuukausi huipentuu Helsinki Pride -kulkueeseen huomenna lauantaina 1.7. Pride edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten oikeuksia sekä juhlistaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Talentia osallistuu lauantaina Prideen yhdessä jäsentensä kanssa. Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio näkee, että yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen on tärkeää, ja sen tulee olla erottamaton osa jokaisen työpaikan arkea päivittäin.

– Työtä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi tulee tehdä työpaikoilla ja laajasti yhteiskunnassa. Työpaikoilla on myös lain määräämä velvollisuus edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, Karsio sanoo.

Talentian toimet yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi eivät jää pelkkään Pride-osallistumiseen.

– Teemme laaja-alaista ja monipuolista vaikuttamistyötä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi päivittäin, Karsio kertoo.

Talentia on julistautunut feministiseksi järjestöksi. Se tarkoittaa, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat läpileikkaavia teemoja kaikessa Talentian toiminnassa.

Talentia valvoo tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikoilla

Talentia pitää huolta sosiaalialan työpaikoilla tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa jäsenten riita-asioiden hoitamista, eli edunvalvontaa.

Tapaukset ovat monenlaisia: on sukupuoleen perustuvia palkkariitoja sekä syrjintätapauksia esimerkiksi sukupuolen, iän, sairauden tai vamman perusteella.

Talentia valvoo jäsenten riita-asioissa muun muassa tasa-arvolain, yhdenvertaisuuslain, työsopimuslain, viranhaltijalain ja työsuojelulain toteutumista.

Vaikutamme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi monin tavoin

Edunvalvonnan ja jäsenasioiden hoitamisen ohella teemme vaikuttamis- ja neuvottelutyötä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Talentia vaikuttaa sekä itsenäisesti että muun muassa Akavan ja Jukon toimielimien kautta. Akavan tuoreeseen yhdenvertaisuusohjelmaan voit tutustua täällä.

Käymme suoraa vuoropuhelua hallituksen edustajien ja ministeriöiden kanssa hallitusohjelman kirjauksista, kuten alle vuoden määräaikaisuuksien tekemisestä ilman erityistä perustetta.

Hallituksen esityksen pelätään lisäävän määräaikaisten työsuhteiden ketjutusta ja heikentävän erityisesti nuorten naisten asemaa työmarkkinoilla, sillä on viitteitä siitä, että nuorten naisten määräaikaisia työsuhteita ei aina jatketa, jos heidän tiedetään jäävän äitiysvapaalle.

Vastustamme kirjauksen mukaista lainsäädäntöä, koska suoran syrjintäuhan ohella haluamme estää tilanteen, jossa perheen perustamista ei nähdä houkuttelevana vaihtoehtona työelämän epävarmuuden johdosta. Sellaiseen meillä ei ole Suomessa varaa.

Lausuntoja, ohjelmatyötä ja neuvotteluja

Hallitukselle olemme lausuneet myös muun muassa tasa-arvolain muuttamisesta, palkka-avoimuuden lisäämisestä ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä sekä varhaiskasvatuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun velvoittavuuden lisäämisestä.

Olemme vaikuttaneet myös STM:n ja hallituksen ohjelmatyöhön samapalkkaisuuden edistämiseksi. Tähän liittyen olemme pitäneet esillä tarvittavia työlainsäädännön uudistuksia, ammattiliiton toissijaista kanneoikeutta ja oikeudenkäyntien kuluvastuun uudistamista.

Myös Talentian neuvottelutoiminta on saavuttanut monia konkreettisia tasa-arvoa lisääviä ja yhdenvertaisuutta edistäviä tuloksia viime vuosina, kuten esimerkiksi perhevapaauudistuksen kaikilla sopimusaloilla.