Uutinen

Talentia mukana Mielenturvaa-verkostossa – tavoitteena vahvistaa mielenterveyttä työpaikoilla

Talentia on lähtenyt mukaan Mielenturvaa-verkostoon, jonka tavoitteena on konkreettisilla ratkaisuilla taklata työelämän mielenterveyskriisiä. Verkoston ovat perustaneet merkittävät työmarkkinajärjestöt, yritykset ja mielenterveyden toimijat.

– Haluamme vahvistaa mielenterveyttä työpaikoilla. Tilanne on ollut jo pitkään hälyttävä sosiaalialalla: Työntekijät ovat uupuneita ja sairauslomat yleisiä. Kaikki keinot, joilla voimme parantaa työntekijöiden jaksamista ja mielenterveyttä, ovat tarpeen. Mielenterveyteen satsaaminen kannattaa, sillä se lisää työhyvinvointia ja vähentää sairauspoissaoloja, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Sosiaalialan työ on psykososiaalisesti kuormittavaa. Esimerkiksi Kevan tutkimuksen (2018) mukaan sosiaalityöntekijöiden mielenterveysdiagnoosit ovat yleinen syy työkyvyttömyyteen. Keski-ikä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien osalta on 55 vuotta, eli työura jää lähes 10 vuotta vajaaksi loppupäästä.

Mielenturvaa-malli lisää tutkitusti työhyvinvointia ja vähentää sairauspoissaoloja

Verkosto on luonut Mielenturvaa-mallin, joka antaa ratkaisuja mielenterveyden tukemiseen työpaikoilla. Mallissa korostuvat tehokas ennaltaehkäisy, matalan kynnyksen huoltavat palvelut sekä apu elämän kriisitilanteisiin.

Mallin vaikuttavuudesta on jo tutkittua näyttöä. Mallin mukaisilla toimilla parannetaan työhyvinvointia ja vähennetään mielenterveysperustaisia sairauspoissaoloja sekä työkyvyttömyyseläkkeitä.

– Vinkkaa Mielenturvaa-verkostosta työpaikallasi. Haluamme haastaa kaikki hyvinvointialueet mukaan verkoston toimintaan. Tehdään yhdessä mielenterveyden vahvistamisesta osa jokapäiväistä arkea työpaikoilla, Karsio sanoo.

Lue lisää Mielenturvaa-verkoston toiminnasta: mielenturvaa.fi

Mielenturvaa on huhtikuussa vuonna 2022 lanseerattu verkosto, joka tuo suomalaiset yritykset ja yhteisöt yhteen ratkomaan työelämän mielenterveyden haasteita. Alussa verkostoa perustamassa ovat olleet kymmenen suomalaisen työelämän yritystä, keskusjärjestöä, työnantajaliittoa ja mielenterveysjärjestöä. Mielenturvaa on verkosto, joka tarjoaa tukea, koulutusta ja sparrausta mielenterveyden haasteiden ratkaisuihin työpaikoilla. Verkosto haastaa jokaisen suomalaisen työyhteisön mukaan työskentelemään tärkeän asian puolesta. www.mielenturvaa.fi

Mielenturvaa-malli: