Uutinen

Talentia linjasi ja koosti materiaalia tilapäisestä työskentelystä sosiaalityöntekijän ammatissa

Talentia laati linjauksen ja kokosi infopaketin tilapäisestä työskentelystä sosiaalityöntekijän ammatissa. Linjaus ja muu materiaali on vapaasti työntekijöiden, työnantajien, sosiaalialan opettajien ja opiskelijoiden käytettävissä.

Talentian kokoamissa materiaaleissa käsitellään vaatimuksia ja edellytyksiä toimia laillistettuna sosiaalityöntekijänä ja tilapäisesti (ei-laillistettuna) sosiaalityöntekijän tehtävässä. Myös tilapäisesti AMK-tutkintoa vaativassa tehtävässä työskentelyyn on laadittu tiivis ohjeistus.

Linjaustekstin lisäksi materiaaleista löytyy aihetta käsittelevä Powerpoint-esitys ja sosiaalisessa mediassa jaettaviksi sopivat kuvat.

Tutustu materiaaleihin osoitteessa: www.talentia.fi/tilapainen