Tiedote

Talentia ja muut työntekijäjärjestöt marssivat ulos yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluista

Yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) neuvotteluita oli tarkoitus jatkaa tänään 9.3. Neuvottelut kuitenkin keskeytyivät heti alkuunsa, kun Talentia ja muut työntekijäjärjestöt marssivat ulos kokouksesta työnantajaliittoon kohdistuvan luottamuspulan vuoksi.

‒ Tässä kohtaa ei ollut muuta mahdollisuutta, sillä työnantajapuoli ei suostu edes neuvottelemaan palkkausjärjestelmän uudistamisesta, vaikka siitä sovittiin jo viime neuvotteluissa kaksi vuotta sitten. Me haluamme pitää sovitusta kiinni ja samaa odotamme myös työnantajaosapuolelta, sanoo Talentian neuvottelujohtaja Paula Kangasmaa.

Edellisellä neuvottelukierroksella sovittiin yksityisen sosiaalipalvelualan palkkasopimuksen uudistustyöryhmästä, mutta työ ei ole edennyt, sillä työnantajaliitto ei ole suostunut keskustelemaan palkkausjärjestelmän uudistamisesta.

‒ Yksityisellä sosiaalipalvelualalla palkat voivat olla Talentian palkkakyselyjen mukaan jopa 200‒300 euroa pienempiä kuntiin verrattuna. Se on väärin, ja vaadimme siihen korjausta. Lisäksi naisvaltaisen sosiaalialan korkeakoulutetuille tarvitaan monivuotinen palkkaohjelma, jotta eroa vaativuudeltaan samantasoisiin miesalojen palkkoihin saadaan kurottua, Talentian Paula Kangasmaa sanoo.

Neuvotteluita jatketaan taas siinä vaiheessa, kun työnantajapuoli osoittaa olevansa valmis neuvottelemaan myös palkkausjärjestelmän uudistamisesta.

Akavalainen 26 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät kunta-alalla (68 %) ja yksityisellä sosiaalipalvelualalla (30 %) sekä valtiolla (2 %). Talentia neuvottelee yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen Hyvinvointialan liiton kanssa. Sopimuksen piiriin kuuluu lähes 43 000 työntekijää, jotka työskentelevät mm. yksityisissä lastensuojelulaitoksissa tai päiväkodeissa. Julkisen sektorin (kunta, valtio, kirkko, AVAINTA) työ- ja virkaehtosopimukset talentialaisten puolesta neuvottelee Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestä JUKO.

>> Seuraa neuvotteluja Talentian verkkosivuilla