Uutinen

Talentia haluaa palkkaohjelman – mistä on kyse?

Talven ja kevään aikana käydään sopimusneuvotteluja Talentian jäsenten palkoista ja muista työehdoista. Yksi Talentian tavoitteista on saada monivuotinen, sopimuskaudet ylittävä palkkaohjelma sosiaalialan korkeakoulutetuille.

Mitä palkkaohjelma tarkoittaa?

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden eli sosionomien, sosiaalityöntekijöiden, kuntoutuksen ohjaajien ja geronomien palkat eivät vastaa työn yhä lisääntyvää vaativuutta. Pako alalta on yltynyt, ja alan ammattilaisista on paikoin huutava pula. Palkat ovat jääneet kauas miesvaltaisten alojen palkoista.

Monivuotisella palkkaohjelmalla olisi mahdollisuus parantaa sosiaalihuollon ammattilaisten palkkoja. Palkkaohjelma sisältäisi ylimääräisiä palkankorotuksia, joilla saataisiin palkat vastaamaan työn vaativuutta ja työhön vaadittavaa korkeaa osaamista.

Palkkaohjelman avulla työntekijät pohtisivat alanvaihtoa todennäköisesti harvemmin kuin nyt. Talentian selvityksen mukaan jo vastavalmistuneiden mielessä käy työpaikan tai koko alan vaihtaminen.

Alan maine paranisi, mikä houkuttelisi enemmän nuoria opiskelemaan alaa. Työnantajan ei tarvitsisi enää tuskailla rekrytointivaikeuksien kanssa. Myös asiakkaat voittaisivat, kun työntekijät eivät vaihtuisi koko ajan.

Palkkaohjelma ei ole uusi asia, vaan se oli julkisella sektorilla käytössä 2000-luvulla. Tällöin palkkoja saatiin hetkellisesti parannettua. Nyt on uuden palkkaohjelman aika. Sosiaalialan palkkakuoppaa täytyy alkaa kiireesti lapioida umpeen, ennen kuin joukkopako alalta kiihtyy entisestään.