Tiedote

Talentia esittää seitsemän ratkaisua varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaan

Helsinkiläiset vanhemmat osoittavat tänään mieltään varhaiskasvatuksen hälyttävän henkilöstöpulan vuoksi. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia esittää seitsemän ratkaisuehdotusta varhaiskasvatuksen yhä pahenevaan henkilöstöpulaan.

– Itsestäänselvää on, että pääkaupunkiseudulla varhaiskasvatuksen palkoilla ei selviä. Lisäksi epäselvyydet varhaiskasvatuksen kelpoisuuksissa ovat koituneet kohtalokkaiksi. Meillä ei ole varaa hukata yhdenkään varhaiskasvatuksessa työskentelevän sosionomin ammattitaitoa, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio sanoo.

Vuonna 2018 uudistettu varhaiskasvatuslaki syvensi alan henkilöstöpulaa, koska laissa ei määritelty sosionomille selvää paikkaa varhaiskasvatuksessa.

– Viestimme on yksiselitteinen: varhaiskasvatuslakia on muutettava ja varhaiskasvatuksessa työskentelevien sosionomien asema varmistettava. Kyseessä on lasten tulevaisuus, Jenni Karsio painottaa.

Talentian ratkaisuehdotukset varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaan:

1. Varhaiskasvatuksen sosionomit selkeästi henkilöstörakenteeseen (1+1+1-malli)

Varhaiskasvatuslakiin tulee kirjata varhaiskasvatuksen sosionomeille päiväkotiin oma kiintiö. Lakia tulee muuttaa niin, että henkilöstöstä 1/3 on varhaiskasvatuksen sosionomeja, 1/3 varhaiskasvatuksen opettajia ja 1/3 varhaiskasvatuksen lastenhoitajia. Vain näin turvataan valtakunnallisesti yhdenvertaiset, moniammatilliset laadukkaat päiväkotipalvelut kaikille lapsille.

2. Sosionomi YAMK:n tie johtajaksi säilytettävä

Varhaiskasvatuslakia tulee muuttaa niin, että varhaiskasvatukseen suuntautuneella, sosionomi YAMK -tutkinnon suorittaneella on jatkossakin oikeus toimia päiväkodin johtajan tehtävässä. Hänellä on osaaminen ja valmiudet päiväkodin johtajan tehtävään, mutta nykyisen lain mukaan päiväkodin johtajalta edellytetään kasvatustieteen maisterin tutkintoa vuodesta 2030 alkaen.

3. Varhaiskasvatuksen ura- ja koulutuspolut joustaviksi

Erilaiset uramahdollisuudet varhaiskasvatuksessa lisäävät merkittävästi alan houkuttelevuutta ja alalla pysymistä. Siksi on tärkeää rakentaa varhaiskasvatuksen sosionomeille selkeitä ja joustavia koululutuspolkuja varhaiskasvatuksen opettajan, erityisopettajan ja esiopettajan tehtäviin. Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin valmistuneille sosionomeille tulee rakentaa selkeä joustava koulutuspolku esiopetusta antavan opettajan tehtävään.

4. Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuva valtakunnalliseksi

Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväkuvasta tulee laatia valtakunnallinen ohjeistus. Sosionomien tehtävät, osaamiset ja vahvuudet on määriteltävä kansallisesti, ja erilaisen mutta tasavertaisen osaamisen tulee näkyä työsuhteen ehdoissa. Jatkossa varhaiskasvatuksen sosionomin palkkauksen tulee olla vähintään opettajan palkkaa vastaava.

5. Henkilöstön työolosuhteet ja työhyvinvointi kuntoon

Päiväkodissa tulee huolehtia, että lasten ja kasvattajien suhdeluku säilyy koko toimintapäivän ajan. Varhaiskasvatuksen opettajille sekä varhaiskasvatuksen sosionomeille on varattava riittävästi ryhmän ulkopuolista aikaa oman perustehtävän ja laadun varmistamiseksi. Työhyvinvoinnin johtamisen on oltava kiinteä osa päivittäistä johtamistyötä.

6. Varhaiskasvatusopettajakelpoisia tulee kohdella yhdenvertaisesti

Voimassa olevan lain mukaan varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden saavuttanut henkilö, oli hän kasvatustieteen kandidaatti- tai sosionomitaustainen, on kelpoinen toimimaan myös 1.1.2030 jälkeen sekä varhaiskasvatuksen opettajan että varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä.

7. Tilastointi saatava ajan tasalle

Varhaiskasvatuksen todellisesta henkilöstötilanteesta on saatava luotettavaa tilastotietoa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että lain edellyttämää henkilöstöä ei ole saatavissa vuoteen 2030 mennessä, jolloin palveluntuottajat pakotetaan rikkomaan lakia, jos lainsäädäntöä ei muuteta.

>> Lue lisää: Talentia vaikuttaa varhaiskasvatuksessa