Uutinen

Talentia ajaa sosiaalialan korkeakoulutettuja hyviin asemiin SOTE-sopimuksen palkkausjärjestelmässä

SOTE-sopimuksen palkkausjärjestelmän uudistaminen etenee. Talentia on tehnyt töitä sen eteen, että sosiaalialan korkeakoulutetut ovat tulevassa palkkausjärjestelmässä hyvissä asemissa. Tavoitteena on parantaa alan ammattilaisten ura- ja palkkakehitysmahdollisuuksia hyvinvointialueilla.

Esimerkiksi sosionomien urakehitysmahdollisuudet ottavat harppauksen parempaan suuntaan:

– Sopimusluonnoksessa sosionomeille on määritetty kolme hinnoittelukohtaa. Tämä tarkoittaa, että sosionomitaustaisille työntekijöille ja viranhaltijoille avautuu urapolku. Kyseessä on iso muutos, sillä KVTES:ssä sosionomit oli niputettu pääsääntöisesti yhteen liitteeseen ja hinnoittelukohtaan. Niistä asemista urakehitys oli vaikeaa, sanoo Talentian neuvottelujohtaja Tuomas Hyytinen.

Hyytinen toimii Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn toisena edustajana SOTE-sopimuksen palkkaustyöryhmässä. Tavoitteena on saada sosiaalialan korkeakoulutetut sijoitettua palkkausjärjestelmässä sellaisiin liitteisiin ja hinnoittelukohtiin, joista on hyvät lähtökohdat ura- ja palkkakehitykseen.

Sopimusluonnoksessa on lisäksi sosionomi (YAMK) -tutkinnon suorittaneille määritelty erityisasiantuntijan hinnoittelukohta. Sosiaalityöntekijöiden asemasta hinnoittelussa Talentialla on vielä eri näkemys työnantajan kanssa.

Hyvinvointialueilla testataan palkkahinnoittelun toimivuutta

Palkkausjärjestelmän uudistamisen taustalla on hyvinvointialueiden aloittaminen 2023 alusta ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön siirtyminen kunta-alan virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES) SOTE-sopimuksen alle.

KVTES:ssä olivat omat hinnoittelukohtansa eri tehtäville. Nyt hyvinvointialueiden henkilöstön tehtäville pitää löytää SOTE-sopimuksessa omat paikkansa.

Edellisen kunta-alan työehtosopimuskierroksen jälkeen neuvotteluosapuolet perustivat erillisen SOTE-sopimuksen palkkaustyöryhmän. Palkkaustyöryhmän tehtäväksi tuli uudistaa SOTE-sopimuksen palkkausjärjestelmä ja palkkahinnoitteluliitteen rakenne.

Nyt ryhmän työ on siinä pisteessä, että muun muassa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun hyvinvointialueet simuloivat palkkahinnoitteluliitteitä. Kaikki tekstit ovat vasta luonnoksia ja niitä nyt testataan.

Neuvottelutulos liiterakenne- ja palkkahinnoittelu-uudistuksesta on tarkoitus saavuttaa tammikuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen jatketaan neuvotteluita palkkausjärjestelmän määräyksistä.

– Työnantaja pyrkii simuloinnissa sijoittamaan olemassa olevat tehtävät uusiin liitteisiin ja hinnoittelukohtiin. Tätä nyt testataan simulaatiossa. Työryhmässä on pohdittu myös sitä, että käsitteitä olisi syytä muuttaa ymmärrettävämmiksi, Hyytinen sanoo.

Tuomas Hyytinen

Neuvottelujohtaja
Neuvottelutoiminta, oikeudelliset asiat ja palvelusuhdeasiat, yksikön esihenkilö
09 3158 6041